Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Paula

ang. Paula, franc. Paule, Paulette, hiszp. Paula
Paula jest imieniem pochodzenia łacińskiego. Powstało jako żeńska forma rzymskiego imienia Paulus, czyli Paweł, które znaczy mały, drobny. W polskich zapisach imię to pojawiało się już w XIII w., jednak popularność w naszym kraju zyskało w latach 80. i 90. XX w. Nosi je 12 548 Polek (w 2001 r. - 11 575).

Znane osoby noszące to imię

Święta Paula z Rzymu
(347-404) - założycielka klasztoru. Paula pochodziła ze szlacheckiej rzymskiej rodziny, była zamężna, miała pięcioro dzieci. Po przedwczesnej śmierci męża poświęciła się dziełom miłosierdzia i została uczennicą Świętego Hieronima. Wraz z córką Eustochią i Hieronimem wyjechała do Palestyny. W 386 r. zamieszkała w Betlejem, gdzie założyła klasztor i dom dla pielgrzymów. W ikonografii świętą Paulę przedstawia się jako pątniczkę, czasem w chustce na głowie, często z Eustochią lub Hieronimem.
Jej wspomnienie obchodzone jest 27 stycznia.

24 I; 26 I; 3 VI; 8 VI; 11 VI; 18 VI; 18 VIII; 24 XII