Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Nika

skrót od Moniki, Dominiki lub Nikodemy