Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Nadia

ang. Nadine, Hope, franc. Espérance, Nadine, hiszp. Esperanta
Imię Nadia powstało od zdrobnienia Nadieżdy, rosyjskiego odpowiednika Nadziei. W Polsce mieszka 5736 Nadii (w 2001 r. - 1144).

15 V; 1 VIII; 30 IX