Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Placyd

Pochodzenie i znaczenie imienia
Przyjemny, życzliwy (łacińskie)

11 VII; 5 X