Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Pius

Pochodzenie i znaczenie imienia
Pobożny, czuły, czysty (łacińskie)

30 IV; 5 V; 11 VII; 21 VIII