Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Petrycy

patrycjusz, szlachetnie urodzony (łacińskie)