Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gracjan

Pochodzenie i znaczenie imienia

ang. Gratian, franc. Gratien, hiszp. Graciano
Gracjan jest imieniem pochodzenia łacińskiego, wywodzącym się od słowa gratia, czyli wdzięk, powab. Obecnie imienia tego używa 7956 Polaków (w 2001 r. - 4844).

18 XII