Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gotfryd

ten, którego Bóg ochroni przed siłą oręża (germańskie)