Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Godfryd

Pochodzenie i znaczenie imienia

Jest to imię germańskie, złożone z dwóch części: gode- (goc. guths, niem. Gott) 'Bóg' oraz -frid 'pokój, pewność'. Może zatem je tłumaczyć jako: Bóg moją pewnością, pokojem.
Jest to sławne imię rycerskie. Nosił je jeden z pierwszych królów jerozolimskich z tytułem Obrońca Grobu Św., ks. Lotaryngii, Gotfryd de Boulogne, władający Królestwem Jerozolimskim w latach 1099-1100.

8 XI