Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gniewosz

odmiana Gniewomira