Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gniewko

utworzone od słowa "gniew" lub skrót od Gniewomira (staropolskie)