Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gilbert

Pochodzenie i znaczenie imienia

To germańskie imię złożone z elementów: gisil - strzała oraz -bert (berht, beraht) - sławny, wspaniały. Oznacza zatem łucznika przesławnego, wspaniałego. Imię to występowało pierwotnie w formie Giselbert. W Anglii występuje również w formie Gibbon.
W Polsce zanotowano je w 1216, nosił je prawdopodobnie jakiś duchowny (mnich), cudzoziemiec.

4 II; 13 II