Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gerwazy

Pochodzenie i znaczenie imienia

Jest to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od czasownika g-r - uroczyście obchodzę, wielbię lub od przymiotnika g-r sios - stary. W Polsce jest znane, choć niezbyt popularne. Pojawia się w literaturze: noszą je zazwyczaj ludzie starzy, np. w Sielankach Zimorowica, w Panu Tadeuszu.

19 VI