Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gerald

Pochodzenie i znaczenie imienia

Imię pochodzenia germańskiego oznaczające tego, który dobrze włada oszczepem, dowodzi oszczepnikami lub sprawujący władzę.

13 X; 5 XII