Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gaweł

Pochodzenie i znaczenie imienia

Jest to polska wersja łacińskiego imienia Gallus - człowiek obcy, przybysz, cudzoziemiec. W Polsce imię pojawia się na przełomie XIV i XV wieku w formie: Gallus i Gawło. Obecna forma Gaweł wywodzi się ze staroczeskiej postaci Gavel, Havel utworzonej od średniowiecznej formy łacińskiej Gaulus. Na ziemiach wschodnich (ruskich) pojawiała się postaci Haveł, Havłos.

16 X