Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gaudenty

Pochodzenie i znaczenie imienia

Imię pochodzi z języka łacińskiego. Znaczy: radujący, cieszący się, wesoły. Imię to częste było wśród duchowieństwa zakonnego. Imię Gaudenty nosił pierwszy arcybiskup gnieźnieński, przyrodni brat św. Wojciecha (X w).

22 I; 25 VIII