Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Gaudencjusz

radujący, cieszący się, wesoły (łacińskie)