Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Jak co roku, w kwietniu odbył się ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej jest powszechny i obowiązkowy. Jego napisanie jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Dziś CKE przekazała szkołom wyniki uczniów.

Sprawdzian pisało ponad 400 tysięcy uczniów, którzy walczyli o zdobycie 40 punktów. Średnio szóstoklasiści uzyskali w teście 25,8 p. - plasuje to tegorocznych szóstoklasistów na poziomie średnim. Około 4 proc. uczniów mieści się w najniższym przedziale wyników (0-11 p.), 5 proc. z kolei osiągnęło najwyższe noty (37-40p.).

embed

Płeć, miejscowość, rodzaj szkoły

Tak jak w latach ubiegłych wyniki dziewcząt są wyraźnie wyższe od wyników chłopców:

embed

Średni wynik dziewczyn: 26,7

embed

Średni wynik chłopaków: 24,9

Trudno w sposób jednoznaczny odnieść się do tych rezultatów - mówi Jakub Ryszard Stempień, doktorant socjologii na UŁ - Z pewnością odgrywają tu rolę różnice w możliwościach poznawczych między płciami biologicznymi. Nie chodzi tu więc o przyczyny natury społecznej.

Utrzymuje się również dysproporcja między rezultatami uczniów z dużych miast, a uczniami szkół wiejskich.

embed

Średni wynik w miastach pow. 100 tys. os.: 27,2

embed

Średni wynik na wsiach: 24,9

embed

- Coraz więcej zadań na sprawdzianie opiera się na tzw. sytuacjach z życia wziętych - komentuje różnicę Ewa Szewczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Chełmcu - Są to jednak sytuacje wzięte głównie z życia miejskiego. Polecenia często krążą wokół tematów: podróży, wyjścia do teatru, rozkładu pociągu - do których młodzież ze wsi ma dużo trudniejszy dostęp. Nie są to dla nich sytuacje codzienne i trudniej im wczuć się w klimat i polecenie zadania. To jeden z powodów, dlaczego na sprawdzianie jest im trudniej - dodaje.

Na sprawdzianie lepiej wypadli uczniowie szkół niepublicznych. Specjaliści z CKE zauważają, że na tę różnicę wpływa m.in. fakt, że placówki niepubliczne często selekcjonują uczniów w drodze rekrutacji (przyjmują zdolniejszych), ponadto pracują oni później w lepszych warunkach.

embed

Średni wynik w szkołach niepublicznych: 29,7

embed

Średni wynik w szkołach publicznych: 25,7

Umiejętności

Sprawdzien po szóstej klasie sprawdzał umiejętności uczniów w następujący obszarach:

Czytanie - uczniowie w tym roku zdobyli średnio 75 proc. możliwych punktów do uzyskania

Pisanie - uczniowie w tym roku zdobyli średnio 57 proc. możliwych punktów do uzyskania

Rozumowanie - uczniowie zdobyli średnio 69 proc. możliwych punktów do uzyskania

Korzystanie z informacji - uczniowie zdobyli średnio 61 proc. możliwych punktów do uzyskania

Wykorzystanie wiedzy w praktyce - uczniowie zdobyli średnio 57 proc. możliwych punktów do uzyskania

Zapoznaj się z całym sprawozdaniem CKE Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2008

Wypowiedz się na forum! Szóstoklasisto, jak po wynikach?

Zobacz arkusze i rozwiązania sprawdzianu 2008!

Dziewięciolatki też

Nauczyciele od kilku lat zwracali uwagę, że takie sprawdziany, jak szóstoklasistów powinny być przeprowadzane już wcześniej. Wtedy byłaby możliwość ocenienia, co uczniowie wiedzieli, gdy zaczynali naukę, a czego dowiedzieli się przez kilka lat w szkole podstawowej. Ponadto zwracano uwagę, że test szóstoklasistów piszą uczniowie kończący naukę w szkole, więc nawet jeśli okaże się, że czegoś się nie nauczyli, szkoła nie może już tego nadrobić. Dlatego Wydawnictwo Operon i Gazeta Wyborcza zorganizowali w tym roku test uczniów klas trzecich. Udział w teście był dobrowolny, ale i tak zgłosiła się prawie połowa szkół w Polsce, test pisało około 200 tys. dziewięciolatków. W maju ukazały się wyniki sprawdzianu

Zobacz arkusze sprawdzianu trzecioklasisty!