Szkoła od podstaw

Wybór pierwszej szkoły to zadanie przede wszystkim rodziców. Od dawna już nie jest ważne, która podstawówka jest najbliżej domu. Rodzice i tak zawożą i odbierają dzieci ze szkoły. Teraz patrzy się na przede wszystkim ofertę języków obcych, wyposażenie sali komputerowej. Oraz na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

Szkoły publiczne

Szkoła Podstawowa nr 1

adres: ul. Dąbrowskiego 23

telefon: (0-95) 722 64 23

www, e-mail: www.szkolajedynka.edu.pl, konopnicka1@poczta.onet.pl

liczba uczniów w szkole: 435

liczba uczniów w klasie, liczba klas: od 22 do 28 w klasie, 18 klas.

godziny zajęć: 8 - 14.55

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koła - matematyczne, języka polskiego, recytatorskie, teatralne, interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci zdolnych"Klub interesującej książki", klub miłośników filmu, klub wiedzy o Europie, klub Harry'ego Pottera, koło LOP, koło turystyki pieszej i rowerowej, koło plastyczne, zajęcia umuzykalniające, zespół taneczno - wokalny, drużyna zuchowa i harcerska, koło informatyczne, zajęcia sportowe - piłka nożna i unihokej, zapasy, lekkoatletyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci o niższej sprawności fizycznej, klub"Wiewiórka" - pogadanki o zdrowym stylu życia, zajęcia socjoterapeutyczne.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, pracownia informatyczna, Internetowe Centrum Multimedialne w bibliotece, w każdym gabinecie jest komputer z dostępem do internetu

wyżywienie: stołówka, sklepik

obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala lustrzana do gimnastyki korekcyjnej, wielofunkcyjne boisko, skocznia do skoku w dal

szczególne osiągnięcia: laureat wojewódzkiego konkursu polonistycznego, 1 miejsce w województwie i 5 w kraju w ogólnopolskim konkursie matematycznym "Alfik" oraz 2 wyróżnienia, 3 stypendia motywacyjne prezydenta miasta za wyniki w nauce, 2 miejsce w konkursie"Na najlepiej pracujące szkolne koło LOP", 1 miejsce w konkursie "Budka lęgowa dla sikorek", 1 miejsce w biegach przełajowych dziewcząt w spartakiadzie szkolnej, 1 miejsce w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt, 2 miejsce w lubuskiej olimpiadzie młodzieży w lekkoatletyce, 3 miejsce w turnieju szachowym, 1 miejsce w turnieju piłkarskim fundacji Contra Crimen, 1 miejsce dziewcząt i 2 chłopców w finale spartakiady w unihokeju, 1 miejsce w turnieju szkół podstawowych o puchar prezesa OZPN, szkoła otrzymała nagrodę prezydenta miasta za program współpracy z rodzicami,

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 30,44

rekrutacja: dzień otwarty 24.III, przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, zamieszkałe poza rejonem - w przypadku wolnych miejsc.

informacje dodatkowe: szkoła jest organizatorem międzyszkolnych konkursów: ortograficznego pod patronatem prof. Miodka, konkursu"W krainie baśni", matematycznego"Omnibus", polonistycznego"Na skrzydłach fantazji", organizuje rozgrywki sportowe w ramach kampanii"Rusz się człowieku" - międzyszkolny turniej piłkarski. W świetlicy szkolnej działa świetlica środowiskowa, organizuje wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, w szkole są zajęcia logopedyczne, trening ortograficzny dla dzieci z dysfunkcjami. Szkoła bierze udział w kampanii"Szkoła bez przemocy".

Szkoła Podstawowa nr 4

adres: ul. Kobylogórska 110, filia ul. Osadnicza 3

telefon: (0-95) 723 96 21

www, e-mail: www.sp4gorzow.neostrada.pl, sp2gorzow@poczta.fm

liczba uczniów w szkole: 360

liczba uczniów w klasie, liczba klas: średnio 24 w klasie, 17 klas

godziny zajęć: 8 - 14.05

języki obce: angielski i niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koła - 3 plastyczne, 2 teatralne, matematyczne, ortograficzne, teatralno - taneczne, wokalne, Koło Przyjaciół Książki, Koło Miłośników Przyrody, matematyczne, polonistyczne, historyczne, informatyczne, szachowe, sportowe, koło języka niemieckiego, zajęcia wyrównawcze.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, pracownia komputerowa

wyżywienie: stołówka, sklepik

obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne - mała i duża, 2 boiska

szczególne osiągnięcia: 4 miejsce w konkursie humanistycznym, 3 miejsce w międzyszkolnym konkursie prorodzinnym, 4 miejsce w eliminacjach rejonowych konkursu"W Europie jeździmy bezpiecznie", 2 miejsce w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego festiwalu kolęd i pastorałek, Grand Prix w konkursie plastycznym"Moja kartka świąteczna", 2 i 3 miejsce w konkursie plastycznym"Świat w oczach dziecka", 3 miejsce w unihokeju dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieżowej, 4 miejsce w biegach przełajowych chłopców, 4 miejsce w mini piłce siatkowej dziewcząt, 6 miejsce w szachach.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 24,14

rekrutacja: dzień otwarty 21.IV, przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, spoza rejonu - w przypadku wolnych miejsc.

informacje dodatkowe: złota odznaka SKO dla opiekuna, uczniowie wydają gazetki tematyczne, działa świetlica szkolna, w filii dodatkowo świetlica środowiskowa.

Szkoła Podstawowa nr 5

adres: Al. Konstytucji 3 Maja 44

telefon: (0-95) 722 65 89

www, e-mail: www.sp5.gorzow.pl, sp5@edu.gorzow.pl

liczba uczniów w szkole: 340

liczba uczniów w klasie, liczba klas: 24 w klasie, 14 klas

godziny zajęć: 8 - 15

języki obce: angielski

zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, języka angielskiego, komputerowe, muzyczne, artystyczne, sportowe, zajęcia wyrównania wiedzy

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, pracownia internetowa oraz internet w bibliotece

wyżywienie: stołówka

obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne - mała i duża, boisko asfaltowe

szczególne osiągnięcia: przez 2 ostatnie lata szkoła osiągnęła najlepsze wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty w mieście, laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego, 2 pierwsze miejsca w konkursie"Na skrzydłach fantazji" oraz dwie uczennice zajęły trzecie miejsce, 1 miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w spartakiadzie, szkoła zakwalifikowała się do programu"Nowoczesna Edukacja"

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 30,4

rekrutacja: przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, dzieci spoza rejonu - w przypadku wolnych miejsc.

informacje dodatkowe: szkoła organizuje międzyszkolne konkursy -"Konkurs wiedzy o Gorzowie" (wraz z SP 6), konkurs"Super głowa", konkurs szaradziarski, konkurs komunikacyjny.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 6

adres: ul. Gwiaździsta 14

telefon: (0-95) 720 27 15

www, e-mail: www.sp6gim6gorzow.fm.interia.pl, zs6gorzowwlkp@wp.pl

liczba uczniów w szkole: 398

liczba uczniów w klasie, liczba klas: od 20 do 25 w klasie, 17 oddziałów

godziny zajęć: 8 - 15.15

języki obce: niemiecki, angielski - z podziałem na małe grupy

zajęcia pozalekcyjne: koło informatyczne, koło humanistyczne, Klub Małej Twórczości Literackiej, Koło Recytatorskie i Sztuk Dawnych, Koło Ortograficzne, koło matematyczne, Koło Tabliczki Mnożenia, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, Mały Klub Europejski, koło LOP, Małe Koło LOP, małe koło PCK - klub "Wiewiórka", koło teatralne "Teatralka", koło teatralno - lalkowe"Pinokio", koło plastyczne, szkolny zespół taneczny"Czarodziejka", klub europejski, SKS - piłka nożna, koszykówka, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka artystyczna, wyjścia na basen, lodowisko, kręgielnię.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, pracownia multimedialna, biblioteka

wyżywienie: stołówka, szkoła bierze udział w programie"mleko dla szkół", sklepik szkolny

obiekty sportowe: sala gimnastyczna, kompleks boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią.

szczególne osiągnięcia: tytuł laureata wojewódzkiego konkursu języka polskiego, dwa tytuły laureata IX wojewódzkiego konkursu grafiki komputerowej, wyróżnienie dla szkolnego koła LOP, wyróżnienie w konkursie przyrodniczym"Mój las", 1 miejsce w konkursie fotograficznym"Pomniki przyrody woj. lubuskiego", 1 miejsce w konkursie"Zaczarowany świat baśni", 2 miejsce w konkursie przyrodniczym podczas VII Spotkań Przyrodniczych pod hasłem"Po czym poznasz że tu mieszkasz?", tytuł laureata i wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych, wyróżnienie na wojewódzkim przeglądzie w Sulęcinie dla grupy"Teatralka", nagroda w konkursie"Moja kartka świąteczna", 1 miejsce w turnieju halowej piłki nożnej, 1 miejsce w sztafecie z okazji rocznicy 11 listopada, 3 miejsce w gorzowskiej spartakiadzie młodzieży w unihokeju chłopców, 3 miejsce w Gorzowie w biegach sztafetowych, 3 miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 25,075

rekrutacja: pierwszeństwo dzieci z obwodu, dzieci spoza obwodu będą przyjmowane w zależności od wolnych miejsc, dzień otwarty 21.IV

informacje dodatkowe: działa samorząd uczniowski który organizuje imprezy okolicznościowe, uczniowie wydają gazetkę"Głos Szóstki", akcje integracyjne poszczególnych grup wiekowych - program"Gospodarz szkoły", szkoła współpracuje z instytucjami prowadzącymi akcje charytatywne również na terenie szkoły, szkoła uczestniczy w programie Socrates Comenius, projekt"Nie ma życia bez wody" realizuje z partnerskimi szkołami z Czech, Włoch - Sardynii, Francji - Martyniki i Szwecji.

Szkoła Podstawowa nr 9

adres: ul. Nowa 7

telefon: (0-95) 736 45 97

www, e-mail: www.sp9spz.scholaris.pl, sp9spz@wp.pl

liczba uczniów w szkole: 435

liczba uczniów w klasie, liczba klas: śr. w klasie 24, 18 klas

godziny zajęć: 7.45 - 14.05

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koła sportowe, koło informatyczne, językowe, polonistyczne, przyrodnicze, teatralne, czytelnicze, artystyczne, matematyczne, zajęcia wyrównawcze

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog, zajęcia logopedyczne

dostęp do internetu: stałe łącze, 2 pracownie komputerowe, biblioteka multimedialna

wyżywienie: stołówka, sklepik

obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne - duża i mała, boisko

szczególne osiągnięcia: laureat konkursu humanistycznego, 1 miejsce w turnieju piłki ręcznej chłopców, 2 miejsce w gorzowskiej spartakiadzie młodzieżowej w mini piłce ręcznej chłopców, wyróżnienie w konkursie na koło LOP

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 24

rekrutacja: przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, spoza rejonu w razie wolnych miejsc, dzień otwarty 21.IV

informacje dodatkowe: szkoła jest organizatorem międzyszkolnego konkursu przyrodniczego, corocznie organizuje Dzień języka niemieckiego, certyfikat "Szkoły z klasą","Szkoły promującej zdrowie", jest laureatem programu"Abecadło zdrowia i bezpieczeństwa", bierze udział w akcji"SMS dla zdrowego serca","Szkoła bez przemocy", wydawana jest gazetka szkolna "Gazetunia", działa teatrzyk szkolny, świetlica szkolna.

Szkoła Podstawowa nr 10

adres: ul. Towarowa 10

telefon: (0-95) 722 53 92

www, e-mail: , sp10@edu.gorzow.pl

liczba uczniów w szkole: 592

liczba uczniów w klasie, liczba klas: 24 - 26 w klasie, 27 oddziałów

godziny zajęć: 8 - 15.15

języki obce: angielski, niemiecka,

zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe, rozwijające wszechstronnie.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, 2 pracownie internetowe, multimedialna biblioteka

wyżywienie: stołówka, sklepik

obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne - duża i mała, boisko

szczególne osiągnięcia: 1 miejsce w konkursie miejskim "Mój przyjaciel pies", nagroda za najlepiej działające koło LOP, szkoła reprezentuje Gorzów na międzynarodowych targach ekologicznych w Poznaniu.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 24,45

rekrutacja: w pierwszej kolejności dzieci z rejonu, do klas integracyjnych z całego miasta na podstawie orzeczenia z PPP.

informacje dodatkowe: klasy integracyjne na każdym poziomie, prowadzone przez dwóch nauczycieli, szkoła składa się z dwóch budynków - osobny dla klas 1 i 2, gdzie działa system bezdzwonkowy, szkoła uczestniczy w programie "Socrates Comenius", stała wymiana ze szkołami w Niemczech i Irlandii, posiada certyfikat"Szkoła z klasą", działa świetlica szkolna, szkoła bierze udział w programie Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego "Akademia IQ" - cykl spotkań edukacyjno - terapeutycznych zakresie ortografii.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Sportowych

adres: ul. Stanisławskiego 2

telefon: (0-95) 722 44 04

www, e-mail: www.sp11.republika.pl, zsspo@edu.gorzow.pl

liczba uczniów w szkole: 329

liczba uczniów w klasie, liczba klas: od 21 do 29 w klasie, 13 oddziałów,

godziny zajęć: 7.45 - 15.40

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koło twórczości dziecięcej, koło europejskie, koła przedmiotowe, koło olimpijskie, koło miłośników przyrody

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: pracownia komputerowa i biblioteka multimedialna

wyżywienie: stołówka i 2 sklepiki ze zdrową żywnością

obiekty sportowe: siłownia, salka do zajęć kompensacyjnych, od kwietnia będzie boisko

szczególne osiągnięcia: 1 miejsce w czwartkach lekkoatletycznych

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 26,7

rekrutacja: w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły

informacje dodatkowe: w szkole jest pełny monitoring, działa świetlica, w szkole corocznie jest sztab WOŚP, organizowane są zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 12

adres: ul. Dobra 16

telefon: (0-95) 722 66 93

www, e-mail: www.sp12.gorzow.edu.pl, sp12@gorzow.com.pl

liczba uczniów w szkole: 141

liczba uczniów w klasie, liczba klas: śr. 20 w klasie, 6 klas

godziny zajęć: 8 - 14

języki obce: niemiecki, angielski

zajęcia pozalekcyjne: SKS, Koło Pomocy Naukowej prowadzone przez samorząd szkolny, koło polonistyczne, koło miłośników przyrody, matematyczne, informatyczne, tworzenie stron www, zajęcia wyrównawcze

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, pracownia internetowa

wyżywienie: stołówka, sklep przy szkole

obiekty sportowe: sala gimnastyczna, 2 boiska

szczególne osiągnięcia: 1 miejsce w konkursie plastycznym"Jesień na klamerce" organizowanym przez Dom Kultury Małyszyn, wyróżnienia w konkursach plastycznych"Wesoły skrzat i Zimowy ludek", 4 miejsce w unihokeju chłopców organizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 27,2

rekrutacja: przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, spoza rejonu w razie wolnych miejsc, dzień otwarty 19 maja - przy okazji festynu szkolnego.

informacje dodatkowe: szkoła zakwalifikowała się do projektu Collegium Polonicum Nowoczesna edukacja", działa gazetka szkolna "Bomba", szkoła realizuje projekt"Akademia IQ" pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Dyslektycznego - zajęcia usprawniające pisownie, ogólnorozwojowe. Szkoła organizuje konkurs "Osobowość roku", "Klasa roku", dzień życzliwości, coroczny festyn środowiskowy, działa świetlica szkolna i środowiskowa.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkół nr 13

adres: ul. Szwoleżerów 2, filia - ul. Paderewskiego 5.

telefon: ( 0-95) 732 22 37, filia - (0-95) 722 97 44

www, e-mail: , , sekretariat@zso13.edu.pl

liczba uczniów w szkole: filia - 640, duża szkoła - 589

liczba uczniów w klasie, liczba klas: filia - śr. 25, 26 w klasie, 27 klas; duża szkoła - śr. 24 w klasie, w klasach integracyjnych do 17 uczniów, 24 klasy,

godziny zajęć: 8 - 15.15

języki obce: filia - angielski, duża 13-tka - angielski, niemiecki, francuski

zajęcia pozalekcyjne: filia - koło recytatorskie, szachowe, plastyczne, gry i zabawy, nauka tańca, koło "tabliczka mnożenia", koło ortograficzne, ekologiczne, matematyczne, sportowe, muzyczne, szycia i haftowania, orgiami, Klub Młodego Europejczyka, zajęcia Denissona, terapie wzmacniające, kółko biblijne, komputerowe - zabawy z komputerem; duża 13-tka - 25 kół - przedmiotowe, artystyczne, regionalne, filmowe, chór, zespół taneczny cheerleaderek.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog, stomatolog

dostęp do internetu: filia - pracownia komputerowa, duża 13-tka - 4 pracownie komputerowe, Internet również w bibliotece.

wyżywienie: stołówka, sklepik

obiekty sportowe: filia - 3 salki korekcyjne, duża 13-tka - 2 sale gimnastyczne, bieżnia, kompleks boisk

szczególne osiągnięcia: filia - szachy: 1 miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych 2004 - 2006, 1 miejsce w Igrzyskach Miejskich 2004, 2006, 1 miejsce w rozgrywkach o drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów 2006, 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych 2002, 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych 2004; 1 miejsce w szkolnym konkursie ekologicznym 2004, 3 miejsce w X międzyszkolnym konkursie ortograficznym 2005, 1 miejsce w IX międzyszkolnym turnieju matematycznym 2003, 3 miejsce w międzyszkolnym konkursie "Z ortografią na ty" 2004, 1 miejsce w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieżowej w turniejach szachowych 2005, 1 miejsce w IV międzyszkolnym turnieju komunikacyjnym "Bądź bezpieczny na drodze" 2004, 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie "Moje zdrowie to mój skarb" 2004, 1 miejsce w konkursie "Z ortografią na ty" 2006; Duża 13-tka: 6 laureatów konkursów przedmiotowych przedmiotowych ubiegłym roku, laureat konkursu matematyczno - przyrodniczego w tym roku, 1 miejsce w klasyfikacji zespołowej Wojewódzkich Mistrzostw Szkolnej Ligii Obrony Kraju w Informatyce, X Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w informatyce - tytuł mistrza Polski, 3 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Krajobraz Polski", olimpiada matematyczna - laureat, przez 5 lat laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego "Lipa", 7 miejsce w województwie w konkursie "Alfik humanistyczny", 2, 3, 4, 6 i 9 miejsce w ogólnopolskim konkursie humanistycznym "Omnibus", 1 i 2 miejsce w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzików, Mistrzostwa Gorzowa w koszykówce chłopców i dziewcząt.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 25,82

rekrutacja: w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rejonu, w zależności od wolnych miejsc spoza rejonu, 21.IV - dzień otwarty połączony z festynem. Do klas integracyjnych - na podstawie orzeczenia z PPP.

informacje dodatkowe: gazetka "Ogryzek", szkoła organizuje Mistrzostwa Polski w szachach, turnieje matematyczne i ortograficzne, współpracuje ze szkołami w Niemczech i w ramach współpracy organizuje Dzień Języków Obcych. Certyfikat "Szkoła z klasą", bierze udział w programie "Zdrowa szkoła", organizuje konkursy filmowe, konkurs "Mistrz Ortografii", są klasy integracyjne, działa świetlica szkolna.

Szkoła Podstawowa nr 15

adres: ul. Kotsisa 1

telefon: (0-95) 722 87 29

www, e-mail: www.sp15.gorzow.pl, sp-15go@wp.pl

liczba uczniów w szkole: 529

liczba uczniów w klasie, liczba klas: śr. 23 w klasie, 11 klas

godziny zajęć: 8 - 15

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: szkoła prowadzi 40 zajęć dodatkowych, m. in.: koło informatyczne, muzyczne, teatralne, koła przedmiotowe, trening ortograficzny, LOP, koło "Ekoludek", koła sportowe, działa zespół"15 - tka", drużyna harcerska, koło "Socrates", zajęcia wyrównawcze.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, 2 pracownie komputerowe, w prawie każdej klasie jest komputer z internetem

wyżywienie: stołówka, będzie sklepik ze zdrową żywnością

obiekty sportowe: sala gimnastyczna i boisko

szczególne osiągnięcia: laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych,

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 28,8

rekrutacja: przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, dzieci spoza rejonu w razie wolnych miejsc, dzień otwarty w czerwcu

informacje dodatkowe: nowoczesna świetlica, szkoła należy do Lubuskiego Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych, jest organizatorem międzynarodowego lub ogólnopolskiego memoriału piłki ręcznej chłopców im. Zygmunta Dolinkiewicza, organizuje konkurs mitologiczny, ekologiczny, szkoła wydaje gazetkę Kurier Szkolny i Kurierek Szkolny.

Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16

adres: ul. Dunikowskiego 5

telefon: (0-95) 721 36 24

www, e-mail: www.lo8gorzow.info

liczba uczniów w szkole: 260

liczba uczniów w klasie, liczba klas: śr. 20 w klasie, 14 klas

godziny zajęć: 8 - 15.10

języki obce: angielski

zajęcia pozalekcyjne: koła - polonistyczne, przyrodnicze, historyczne, wokalno - muzyczne, w szkole działa teatrzyk oraz drużyna zuchowa, SKO, uczniowski klub sportowy "Marcinek", szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, logopedyczne, terapii zajęciowej, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia w ramach zajęć wyrównania wiedzy, zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego, korektywy, uczniowie realizują się w sekcjach piłki nożnej, lekkiej atletyki, lekcji pływania.

opieka medyczna: gabinet pielęgniarki, gabinet stomatologiczny

dostęp do internetu: pracownia informatyczna, biblioteka

wyżywienie: stołówka szkolna, kawiarenka

obiekty sportowe: sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń korekcyjnych, salka rehabilitacyjna, siłownia, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią.

szczególne osiągnięcia: wyróżnienie na XIII spotkaniach grup kolędowych i jasełkowych, wyróżnienia w konkursach plastycznych, nagrody w konkursach za najlepiej pracujące koło LOP, wyróżnienie w konkursie recytatorskim.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 23,6

rekrutacja: do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci z innych obwodów.

informacje dodatkowe: certyfikat"szkoły z klasą", szkoła zorganizowała Festiwal Nauki Techniki i Sztuki, organizuje koncerty charytatywne, festyny osiedlowe na rzecz uczniów niepełnosprawnych, szkoła posiada rozbudowaną pracownię Montessori, gdzie realizuje program w oparciu o tą metodę, szkoła włączyła się w akcję eTwinning w ramach współpracy ze szkołami europejskimi, promuje działania integracyjne i proekologiczne wśród uczniów, promuje poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczo - turystycznych, współpracuje z zarządem LOP, rozwija uzdolnienia artystyczne uczniów - powstała szkolna galeria Graffy, placówka jest monitorowana.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół nr 20

adres: ul. Szarych Szeregów 7

telefon: (0-95) 722 94 55

www, e-mail: www.zs20.webserwer.pl, zs20@zs20.webserwer.pl

liczba uczniów w szkole: 638

liczba uczniów w klasie, liczba klas: śr. 26 w klasie, 26 oddziałów

godziny zajęć: 8 - 15.05

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koła - muzyczne, plastyczne, przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, polonistyczne, zespół taneczny"Sprężynki", zespół tańca ludowego"Krakowiacy", zajęcia sportowe, gry zespołowe - piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykowa, koło dla klas 1 - 3"Tabliczka mnożenia", koło teatralne, koła informatyczne, zajęcia wyrównawcze.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: stałe łącze, 2 pracownie internetowe, czytelnia multimedialna

wyżywienie: stołówka, sklepik, kawiarenka

obiekty sportowe: hala sportowa z trybunami, 2 sale gimnastyczne, salka do gimnastyki korekcyjnej, salka do gier dla klas 1 - 3, boisko, bieżnia.

szczególne osiągnięcia: 2 laureatów konkursów przedmiotowych, 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie "Tabliczka mnożenia", 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym, 2 miejsce w konkursie matematycznym"Omnibus", 1 i 2 miejsce w województwie w konkursie"Kangur matematyczny", 4 wyróżnienia w konkursie matematycznym"Alfik" na poziomie wojewódzkim, 2 miejsce w konkursie plastycznym na plakat z okazji 750-lecia miasta, 1 miejsce w konkursie plastycznym"Mój dom - moja rodzina", 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim"Ku czci Jana Pawła II", 2 miejsce w miejskim przeglądzie piosenki religijnej, 1 miejsce w klasyfikacji ogólnej Gorzowskiej Spartakiady Młodzieżowej.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 27,6

rekrutacja: przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, spoza rejonu w przypadku wolnych miejsc, dzień otwarty 28.IV

informacje dodatkowe: klasy integracyjne liczące od 15 do 20 uczniów, prowadzone przez dwóch nauczycieli, szkoła wydaje gazetkę szkolną"Nasza Buda", działa grupa zuchowa "Dreptaki", szkoła posiada certyfikat"Szkoła z klasą",

Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkół nr 21

adres: ul. Taczaka 1

telefon: (0-95) 723 13 22

www, e-mail: www.sp21.kei.pl, sp21gorzow@poczta.onet.pl

liczba uczniów w szkole: 391

liczba uczniów w klasie, liczba klas: 16 oddziałów

godziny zajęć: 8 - 14.15

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe - polonistyczne, historyczne, matematyczne, ekologiczne, ortograficzne, plastyczne; zajęcia wyrównania wiedzy z matematyki i języka polskiego, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po VI kl.; zajęcia sportowe - piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, gimnastyka artystyczna, judo; zespół wokalny, koło teatralne

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem, Szkolne Centrum Multimedialne

wyżywienie: stołówka i sklepik

obiekty sportowe: hala sportowa, sale gimnastyczne do gimnastyki korekcyjnej i gimnastyki artystycznej, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego.

szczególne osiągnięcia: 2 laureatów konkursów przedmiotowych z matematyki i historii, 3 finalistów z języka polskiego, matematyki, historii; 1 miejsce w konkursie o Gorzowie - zdobycie Pucharu Prezydenta Miasta Gorzowa, 1 miejsce w zbiórce baterii, 1 miejsce w konkursie przyrodniczym"Dobry przyrodnik to sprawny przyrodnik", wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historycznym"Krąg", 2 i 3 miejsce w konkursie "Supergłowa", wyróżnienie dla najlepiej działającego koła LOP, 1 miejsce w finałach mistrzostw Polski w IX Turnieju im. M. Wielgusa - piłka nożna dziewcząt, 1 miejsce w halowym turnieju piłki nożnej dziewcząt, 1 miejsce w miejskiej spartakiadzie szkół podstawowych - tenis stołowy, 1 miejsce w międzyszkolnym turnieju o Puchar Prezesa GKP Gorzów - piłka nożna chłopców; zespół wokalny"OK." finalistą Wojewódzkiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki, laureatem Festiwalu Piosenki Kresowej; 1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, bardzo liczne osiągnięcia w międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich konkursach plastycznych.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 24,9

rekrutacja: w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z rejonu szkoły, w miarę wolnych miejsc - spoza. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

adres: ul. Warszawska 18

telefon: (0-95) 732 03 47

www, e-mail: www.sp17.gorzow.pl, sp17@edu.gorzow.pl

liczba uczniów w szkole: 520

liczba uczniów w klasie, liczba klas: śr. 26 w klasie, 21 oddziałów

godziny zajęć: 8 - 15.10

języki obce: angielski, niemiecki

zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, koła - plastyczne, teatralne, ekologiczne, wychowania fizycznego - rekreacyjne, zajęcia z pływania, zajęcia wyrównawcze.

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog, stomatolog

dostęp do internetu: stałe łącze, pracownia informatyczna, biblioteka multimedialna, sala audiowizualna

wyżywienie: dzieci korzystają ze stołówki policyjnej przy ul. Obortyckiej

obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne, w następnym roku będzie trzecia, boisko

szczególne osiągnięcia: nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie"Teatr swój widzę ogromny", 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym"W krainie gdzie prąd płynie", wyróżnienie w regionalnym konkursie wiosennym, wyróżnienie w regionalnym biennale twórczości plastycznej"Rodzina daleka i bliska", wyróżnienie w regionalnym konkursie na projekt książeczki SKO, 3 miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym, 4 miejsce w międzynarodowym konkursie przyrodniczym, 2 i 4 miejsce w międzyszkolnym konkursie ortograficznym, 2 miejsce w międzyszkolnym konkursie"Bądź bezpieczny na drodze", 1 i 3 miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy religijnej, laureat lubuskiego konkursu recytatorskiego, 2 miejsce w międzyszkolnym turnieju komunikacyjnym, laureat ogólnopolskiej olimpiady z języka polskiego "Albus", 6 i 8 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka polskiego "Olimpus", 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie poezji dedykowanej Janowi Pawłowi II, 3 miejsce w konkursie"Dobry przyrodnik to sprawny przyrodnik", wyróżnienia w konkursie matematycznym"Kangur", 4 miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym"Olimpus", 1 miejsce w mistrzostwach Gorzowa w minisiatkówce, 2 miejsce w półfinałach Lubuskiej Spartakiady w trójboju, 1 miejsce w minipiłce siatkowej w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieżowej, 2 miejsce w międzyszkolnym turnieju mikołajkowym"2 ognie", 2 miejsce w finale lubuskiej olimpiady młodzieży w minisiatkówce.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 26

rekrutacja: przyjmowane są dzieci z rejonu w pierwszej kolejności oraz dzieci spoza rejonu.

informacje dodatkowe: szkoła organizuje konkurs regionalny plastyczno - literacki "Jestem eko - jestem ok.", międzyszkolny konkurs ekologiczny "Sprawny przyrodnik", rozgrywki siatkówki, uczestniczy w programie "Stop agresji", działa koło wolontariatu - organizowane są zabawy i paczki dla dzieci z Zakładu Szkolenia Specjalnego, wydawana jest gazetka szkolna "17 na bis", działa świetlica oraz świetlica środowiskowa w ZS, szkoła organizuje konkursy o bezpieczeństwie, festyn rodzinny, święto prymusa.

Sportowa Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Sportowych

adres: ul. Stanisławskiego 2

telefon: (0-95) 722 44 04

www, e-mail: www.sp11.republika.pl, zsspo@edu.gorzow.pl

liczba uczniów w szkole: 124

liczba uczniów w klasie, liczba klas: od 19 do 22 w klasie, 6 oddziałów

godziny zajęć: 7.45 - 15.40

języki obce: angielski i niemiecki, z podziałem na poziomy

zajęcia pozalekcyjne: koła twórczości dziecięcej, koło europejskie, koła przedmiotowe, koło olimpijskie, UKS o profilu lekkoatletycznym, koła miłośników przyrody, są klasy: pływackie, kajakarskie, wioślarskie - mają treningi

opieka medyczna: pielęgniarka, pedagog

dostęp do internetu: pracownia komputerowa i biblioteka multimedialna

wyżywienie: stołówka, 2 sklepiki ze zdrową żywnością

obiekty sportowe: siłownia, salka do zajęć kompensacyjnych, od kwietnia będzie boisko

szczególne osiągnięcia: Mistrzostwo Polski Szkół Podstawowych w pływaniu, Zimowe Mistrzostwa Polski Młodzików - 2 złote medale, 4 srebrne, 4 brązowe, w sztafecie 2 srebrne, 1 złoty, sztafeta dziewcząt 1 srebrny, korespondencyjne Mistrzostwa Polski Dzieci - złoty, srebrny, brązowy, trójmecz pływacki juniorów Polska - Czechy - Słowacja - 1 złoty medal, 2 srebrne, letnie mistrzostwa Polski w pływaniu młodzików - 3 medale brązowe, sztafeta dziewcząt - 2 srebrne, chłopców - 1 złoty, letnie mistrzostwa Polski juniorów - 4 medale złote, 1 srebrny, 2 brązowe w sztafetach; osiągnięcia kajakarzy - w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzików - 1 złoty medal, 5 srebrnych, 1 brązowy, Mistrzostwa Polski Młodzików - 3 złote medale, 3 srebrne, 2 brązowe.

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty: 27,35

rekrutacja: do klas pływackiej, kajakarskiej, i wioślarskiej - poprzez kluby: MKT Słowianka, MKKS Gorzów i ADMIRA Gorzów, AZS AWF Gorzów

informacje dodatkowe: w szkole działa monitoring, świetlica, w szkole uczą olimpijczycy - Piotr Basta, Małgorzata Czajczyńska, oraz najlepsi trenerzy, m.in. Jacek Nowak, Krzysztof Świderski, w szkole corocznie jest sztab WOŚP, organizowane są zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych.