Sprawdzian szóstoklasistów 2006 (5)

szkoła miejscowość liczba uczniów piszących sprawdzian współczynnik łatwości sprawdzianu średnia punktów