Zajęcia na strzelnicy, lekcje o żołnierzach wyklętych. Co jeszcze zmieni się w szkołach od września?

Zamiast wiedzy o społeczeństwie uczniowie będą mieli Historię i teraźniejszość. Na nowym przedmiocie nauczą się o żołnierzach niezłomnych, Janie Pawle II, o ideologiach i nazizmie. Będą zajęcia na strzelnicy, a każdy absolwent szkoły średniej powinien strzelać z broni krótkiej i długiej. Co jeszcze zmieni się w szkołach w roku szkolnym 2022/2023? Podsumowujemy.

Historia i teraźniejszość: nowy przedmiot w szkołach średnich

Wiedza o społeczeństwie od września zostanie zastąpiona nowym przedmiotem. Historia i teraźniejszość będzie obowiązkowym przedmiotem we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych. Przedmiot będzie wprowadzany stopniowo: w roku szkolnym 2022/2023 będzie nauczany w klasie I, od w roku 2023/2024 w 1 i w 2 klasie.

Uczniowie mogą już zapoznać się z podręcznikiem do Historii i teraźniejszości. Informacje zawarte w książce skupiają się na okresie od 1945 do 1979 roku. Wkrótce pojawi się drugi tom podręcznika, obejmujący lata 1980-2015. Autorem podręczników jest historyk prof. Wojciech Roszkowski.

"Przekaz natury politologicznej, socjologicznej czy filozoficznej w kontekście konkretnych zdarzeń powoduje większą przyswajalność zagadnień teoretycznych. Czytelnik-uczeń powinien po tej lekturze zrozumieć, że życie społeczne oraz polityczne nie może być pozbawione wymiaru moralnego. Mało tego, wymiar ten jest najważniejszy" - czytamy na stronie wydawnictwa Biały Kruk.

Na lekcjach uczniowie będą się uczyć m.in. o pandemii COVID-19 czy oceniać znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Licealiści będą też uczyć się o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, Janie Pawle II czy ideologiach i nazizmie.

W podręczniku, w rozdziale "Ideologia i nazizm" czytamy, że słowo ideologia "zawsze wybrzmiewa negatywnie" oraz że "wśród najbardziej popularnych obecnie ideologii politycznych należy scharakteryzować socjalizm, liberalizm, feminizm, ideologię gender, współczesną chadecję, czyli chrześcijańską demokrację, której nie należy jednak utożsamiać z chadecją sprzed 40 lat i więcej".

Konferencja dla nauczycieli w Warszawie dotycząca nowego przedmiotu Historia i teraźniejszośćKonferencja dla nauczycieli w Warszawie dotycząca nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Przedmiotu Historia i teraźniejszość będą mogli uczyć nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Jednocześnie od czerwca 2022 r. zostaną zorganizowane kursy doszkalające dla pedagogów. Nauczyciele w trakcie szkoleń zapoznają się z podstawą programową nowego przedmiotu, metodyką nauczania oraz narzędziami edukacyjnymi, które można wykorzystać na lekcjach.

Do szkół wróci przysposobienie obronne. Uczniowie nauczą się jak obsługiwać broń, będą ćwiczyć na strzelnicy

Od września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa do szkół średnich wrócą najważniejsze elementy przysposobienia obronnego (PO), wraz ze strzelaniem, wiedzą obronną i udzielaniem pierwszej pomocy.

Przysposobienie obronnego uczono w polskich szkołach od 1967 roku. Początkowo zajęcia prowadzili żołnierze rezerwy. Wówczas uczono jak bronić się w sytuacji zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Przedmiot zniknął ze szkół w roku 2012/2013. Zastąpiono go zajęciami o nazwie edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), który początkowo był nauczany w gimnazjach, a później w VIII klasach szkoły podstawowej.

W ostatnich latach w ramach zajęć Edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciele przygotowywali uczniów teoretycznie i praktycznie do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

Od września, oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej obronności, uczniowie nauczą się, jak posługiwać się bronią i jak strzelać. Mają zostać rozbudowane zajęcia praktyczne z udzielania pomocy przedmedycznej. Zmiana ma na celu zapewnienie umiejętności obrony w przypadku realnego zagrożenia.

Każdy absolwent szkoły średniej ma umieć strzelać z broni krótkiej i długiej – taki jest plan resortu obrony - czytamy na łamach "Dziennik Gazeta Prawna". Według gazety zamiast powszechnego poboru Ministerstwo Obrony Narodowej chce rozwijać, szczególnie u młodych, umiejętności wojskowe.

Założenie jest takie, że wszyscy uczniowie mają przejść szkolenie strzeleckie, pełnoletni – z użyciem broni bojowej. Rząd ma przyspieszyć budowę centrów szkoleniowych i strzelnic.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych posiadający ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe z zakresu przysposobienia obronnego oraz posiadający uprawnienia ratownika medycznego będą mogli prowadzić zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa.

Wszyscy uczniowie mają przejść szkolenie strzeleckie, pełnoletni - z użyciem broni bojowej. Rząd ma przyspieszyć budowę centrów szkoleniowych i strzelnicWszyscy uczniowie mają przejść szkolenie strzeleckie, pełnoletni - z użyciem broni bojowej. Rząd ma przyspieszyć budowę centrów szkoleniowych i strzelnic Fot. Michał Łepecki / Agencja Wyborcza.pl

Uczniowie szkół średnich zrozumieją, czym są ubezpieczenia

Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości obowiązuje w szkołach ponadpodstawowych od 20 lat. W nadchodzącym roku szkolnym ma zmienić się podstawa programowa tego przedmiotu. Zostanie ona rozszerzona o wiedzę dotyczącą rodzajów ubezpieczeń.

Uczniowie i uczennice powinni rozumieć, jak funkcjonuje system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, rozróżniać ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wyjaśniać specyfikę obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Od września 2023 r. przedmiot podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych ma zastąpić nowy przedmiot o nazwie Biznes i zarządzanie.

 - Będzie realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzał je. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten miałby zostać przeprowadzony w 2027 r. – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ruszy program Laboratoria Przyszłości: uczniowie będą budować i programować roboty

- Możliwości kreatywnych zajęć w laboratorium są ogromne. Trochę szkoda, że w programie klas 4-6 jest tylko jedna godzina techniki tygodniowo. Ale będziemy starać się jak najlepiej wykorzystywać możliwości naszego laboratorium, widząc zaangażowanie uczniów – mówił Piotr Cyniewski, nauczyciel fizyki i techniki na łamach portalu Rudna Łączy Ludzi.

Uczniowie szkoły podstawowej w Rudnej jako jedni z pierwszych wzięli udział w zajęciach, które odbyły się w ramach rządowego programu Laboratorium Przyszłości. W podstawówce największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki, podczas których uczniowie budowali i programowali roboty.

Rządowy Program Laboratoria Przyszłości powstał po to, aby uczniowie szkół podstawowych mogli kształcić się interdyscyplinarne, nowocześnie i aby zdobywali nowe umiejętności w praktyce.

W ramach programu szkoły dostają dofinansowanie na zakup drukarek 3D z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi (w tym filamentami, aplikacjami, etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami. Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć: kamery przenośne, mikrofony i mikroporty, oświetlenie, statywy, aparaty fotograficzne etc. Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Sprzęt ten powinien znaleźć się obowiązkowo na wyposażeniu każdej szkoły podstawowej w Polsce od września 2022 roku.

4. Automatyka i robotyka. W minionym roku akademickim kierunek przyciągnął 859 kandydatów, o jedno miejsce walczyło średnio pięć osób. W trakcie bieżącej rekrutacji wpłynęły jak do tej pory 262 zgłoszenia.4. Automatyka i robotyka. W minionym roku akademickim kierunek przyciągnął 859 kandydatów, o jedno miejsce walczyło średnio pięć osób. W trakcie bieżącej rekrutacji wpłynęły jak do tej pory 262 zgłoszenia. Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Projekt Laboratoriów Przyszłości skierowany jest do publicznych szkół podstawowych (w tym szkół specjalnych) oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Wsparcie finansowe może uzyskać każda szkoła, która złoży wniosek oraz zapewni warunki lokalowe. Wsparcie w pierwszej kolejności dotyczy szkół publicznych. Szkoły niepubliczne mogą ubiegać się o dofinansowanie od 2022 r.

Zgodnie z programem, zajęcia w laboratoriach przyszłości mają ruszyć w szkołach od września 2022. O programie i o tym, na jakie sprzęty szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie czytaj na stronach ministerstwa.

Od 2023 roku egzamin maturalny będzie trudniejszy

W roku szkolnym 2022/2023 pierwszy raz odbędzie się nowa matura. Przystąpią do niej uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie szkoły ponadpodstawowe.

Obowiązkiem maturzystów będzie - jak dotychczas - przystąpienie do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego.

Od 2023 uczniowie będą zdawać tzw. nową maturęOd 2023 uczniowie będą zdawać tzw. nową maturę Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Wyborcza.pl

Punktacja za maturę pozostanie również bez zmian. Zdana matura to uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Novum będzie otrzymanie co najmniej 30 proc. wyniku z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ta sama zasada będzie dotyczyła egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym oraz przypadku dwujęzyczności.

Więcej o maturze 2023 czytaj w naszym tekście: Matura 2023 - zmiany zaskoczą uczniów. Od przyszłego roku nie będzie tak łatwo?

Od września w szkołach więcej specjalistów, m.in mają zostać zatrudnieni pedagodzy specjalni

27 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116).

Przepisu zmodyfikowano po to, aby dzieci w szkołach dostały więcej wsparcia w procesie kształcenia, wychowania i opieki. Takie wsparcie jest potrzebne i konieczne ze względu na kondycję psychiczną dzieci. Stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i związany z nią reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadziły do osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Aby wzmocnić psychicznie dzieci, ma zostać zwiększona liczba zatrudnionych w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów.

Od września 2022 r. szkoły i przedszkola będą musiały zatrudniać takich specjalistów jak: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, a także pedagogów specjalnych.

Do tej pory tylko w przedszkolach i szkołach specjalnych nauczyciele mieli kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Natomiast w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych takie kwalifikacje wymagane były jedynie od tzw. nauczycieli wspomagających pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pedagodzy specjalni zatrudnieni we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych mieliby stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, a także realizować specjalistyczne zajęcia z uczniami, a także udzielać porad i konsultacji rodzicom uczniów.

Zadania pedagoga specjalnego mają zostać określone w rozporządzeniu dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Już wiadomo, że będzie problem ze znalezieniem specjalistów, którzy chcieliby swoją karierę związać ze szkołą. Stawki w oświacie nie zachęcą psychologów, którzy mogą zarobić dużo więcej w służbie zdrowia lub wybierając prywatną praktykę, np. prowadzenie terapii.

Pensum pedagoga specjalnego, tak jak pozostałych specjalistów, będzie ustalane przez organ prowadzący. Jego wymiar nie będzie mógł przekroczyć 22 godzin.

Edukacja dla uczniów i uczennic z Ukrainy w Polsce. Kto będzie musiał powtarzać klasę?

Rozwiązania edukacyjne związane z nauką dzieci z Ukrainy przyjęte w roku szkolnym 2021/2022, zostają przeniesione na kolejny rok nauki.

Uczniowie i uczennice z Ukrainy, ukończą szkołę podstawową, jeśli otrzymają ze wszystkich zajęć obowiązkowych pozytywne roczne oceny i przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie szkół podstawowych, którzy nie spełnią tych warunków, powtórzą klasę VIII szkoły podstawowej i przystępują w roku szkolnym, w którym powtarzają tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka z Ukrainy, wprowadzono możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego maksymalnie trojga dzieci z Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci w grupie w oddziale przedszkolnym będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkołach podstawowych.

Podobne rozwiązanie dotyczą zwiększenia liczby uczniów w odniesieniu do klas 1-3 szkół podstawowych.

Zmienione przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w tych klasach powyżej 25, tj. o czterech uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29.

Wprowadzone przepisy dotyczą dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Więcej o: