"Pan Tadeusz": plan wydarzeń - jak go napisać? Podpowiadamy!

Najbardziej kojarząca się ze szkołą lektura, przez jednych lubiana, przez innych znienawidzona, to "Pan Tadeusz". Plan wydarzeń tej epopei może być bardzo przydatny, zwłaszcza w przygotowaniach do sprawdzianów podsumowujących lekturę czy egzaminów maturalnych. Podpowiadamy, jak napisać plan wydarzeń w "Panu Tadeuszu".
Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą w nauce. Przydatne dla uczniów i studentów

"Pan Tadeusz": szczegółowy plan wydarzeń - po co on komu?

Przystępując do omawiania lektury takiej, jak "Pan Tadeusz", szczegółowy plan wydarzeń warto mieć zawsze pod ręką. Już przed pierwszą lekcją, na której nauczyciel sprawdzał będzie znajomość dzieła literackiego, warto sięgnąć po taki plan, by usystematyzować swoją wiedzę na temat chronologii zdarzeń w "Panu Tadeuszu". Również powtarzając wiadomości przed pracą klasową podsumowującą lekturę, czy też przygotowując się do egzaminu maturalnego, warto skorzystać z planu wydarzeń. Skąd go wziąć? Z pewnością można skorzystać z gotowych opracowań, dostępnych jest wiele "bryków", zarówno w formie papierowej, jak i w sieci. Jednakże plan wydarzeń – czy to szczegółowy, czy też ramowy – najlepiej jest stworzyć samodzielnie, podczas lektury, bądź bezpośrednio po jej zakończeniu. Z definicji plan wydarzeń to zapis istotnych wydarzeń, mających kolejno miejsce w utworze literackim. Zwłaszcza w przypadku dzieł literackich o większych rozmiarach, takich jak powieści czy poematy, możliwe jest stworzenie dwóch rodzajów planu: ramowego i szczegółowego. Plan ramowy siłą rzeczy będzie krótszy, zawierać będzie bowiem tylko najważniejsze wydarzenia utworu. Plan szczegółowy z kolei najprościej jest stworzyć na bazie planu ramowego, dodając bardziej szczegółowe podpunkty do punktów głównych planu ramowego. Jako twórcy planu mamy wpływ na to, jak bardzo szczegółowy on będzie i jak bardzo doprecyzujemy w nim poszczególne wydarzenia. Ta precyzja może nam być potem bardzo pomocna zarówno w przygotowaniach do lekcji, podczas których będziemy omawiać lekturę, jak i w czasie pisania prac literackich z zakresu analizowanego dzieła. Podczas powtórzeń do egzaminu maturalnego plan wydarzeń "Pana Tadeusza" może nam również pomóc w przypomnieniu sobie wszystkich istotnych wydarzeń epopei bez konieczności ponownego po nią sięgania.

"Pan Tadeusz": jak napisać plan wydarzeń?

Zabieramy się za lekturę epopei "Pan Tadeusz". Jak napisać plan wydarzeń tego dzieła, by pomógł nam później podczas omawiania lektury? Najlepiej pomyśleć o tym jeszcze przed rozpoczęciem czytania i przygotować się do notowania podczas lektury. Główne wydarzenia możemy zapisywać hasłowo na kartce, bądź też oznaczać je zakładkami w książce (i podczas przerw w czytaniu wynotować wszystkie zaznaczone fakty). Jeśli jednak nie lubimy się odrywać od lektury, lub po prostu nie przygotowaliśmy się do tego zawczasu, nic straconego. Bezpośrednio po zakończeniu czytania spróbujmy wyobrazić sobie, że chcemy komuś opowiedzieć o tym, co właśnie przeczytaliśmy. Notujmy na kartce poszczególne wydarzenia, a jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, przekartkujmy jeszcze raz odpowiedni fragment książki. Warto to zrobić na świeżo, gdy pamiętamy z lektury najwięcej. Nasz ramowy plan wydarzeń "Pana Tadeusza" może wyglądać choćby tak:

 1. Powrót Tadeusza do domu rodzinnego
 2. Uczta w zamku
 3. Grzybobranie
 4. Polowanie na niedźwiedzia
 5. Wieczerza w zamku
 6. Działania księdza Robaka na rzecz pogodzenia Sędziego i Hrabiego
 7. Przygotowania do zajazdu
 8. Zajazd na Soplicowo
 9. Bitwa z Rosjanami
 10. Śmierć Jacka Soplicy
 11. Wkroczenie wojsk Napoleona do Rosji
 12. Uczta i koncert Jankiela

"Pan Tadeusz": jak napisać szczegółowy plan wydarzeń?

Chcąc mieć dokładną i wartościową pomoc podczas omawiania epopei "Pan Tadeusz", jak napisać szczegółowy plan wydarzeń? Oczywiście, możemy sporządzić go bezpośrednio podczas lektury. Znacznie lepiej jednak będzie stworzyć plan szczegółowy w oparciu o plan ramowy. Możemy wówczas wykorzystać notatki poczynione podczas lektury, do doprecyzowania poszczególnych punktów planu ramowego. Jeśli przebieg głównego wydarzenia zatarł nam się w pamięci, przekartkujmy dany fragment jeszcze raz. Przypomnimy sobie szczegóły, które mogły nam umknąć, z pewnością również utrwalimy znajomość lektury.

Szczegółowy plan wydarzeń epopei "Pan Tadeusz" mógłby wyglądać na przykład tak:

1. Powrót Tadeusza do domu rodzinnego

 • spotkanie Zosi
 • rozmowa z Wojskim

2. Uczta w zamku

 • poznanie Telimeny
 • spór między Asesorem i Rejentem
 • zorganizowanie polowania na zająca

3. Grzybobranie

 • rozmowa Sędziego z Telimeną
 • rozmowa Hrabiego z Telimeną
 • wspólny posiłek uczestników grzybobrania
 • wieść o pojawieniu się w lesie niedźwiedzia

4. Polowanie na niedźwiedzia

 • agitacja księdza Robaka za przyłączeniem się do Napoleona
 • atak niedźwiedzia na Hrabiego i Tadeusza
 • zabicie zwierza celnym strzałem przez księdza Robaka
 • biesiada myśliwska
 • opowieść o Domejce i Dowejce

5. Wieczerza w zamku

 • przedstawienie Zosi Tadeuszowi przez Telimenę
 • umizgi Hrabiego do Zosi, kokietowanie Tadeusza przez Telimenę
 • kłótnia podczas wieczerzy
 • plany Hrabiego odnośnie zajazdu na dwór Sopliców

6. Działania księdza Robaka na rzecz pogodzenia Sędziego i Hrabiego

 • pozew Sędziego przeciwko Hrabiemu i Gerwazemu
 • namawianie Sędziego przez księdza Robaka do zgody
 • obietnica pogodzenia się z Hrabią, o ile ten pierwszy poprosi o zgodę
 • udanie się mieszkańców zamku do Dobrzyna

7. Przygotowania do zajazdu

 • podburzanie szlachty przez Gerwazego przeciwko Soplicom

8. Zajazd na Soplicowo

 • ukazanie się komety
 • wizyta księdza Robaka u Sędziego
 • rozmowa Tadeusza z Sędzią
 • kłótnia Telimeny z Tadeuszem
 • uwięzienie Sopliców przez Hrabiego
 • przybycie szlachty i uczta najeźdźców

9. Bitwa z Rosjanami

 • związanie śpiącej szlachty przez przybyły do Soplicowa batalion Rosjan
 • próby polubownego zażegnania sporu
 • pojawienie się księdza Robaka
 • zaproszenie na ucztę (upicie żołnierzy)
 • bitwa
 • porażka Rosjan
 • zawarcie rozejmu

10. Śmierć Jacka Soplicy

 • narada z rannym księdzem Robakiem
 • wyznanie księdza o jego prawdziwej tożsamości
 • wiadomość o rozpoczęciu wojny Napoleona z Rosją
 • śmierć Jacka po przyjęciu przez niego Najświętszego Sakramentu

11. Wkroczenie wojsk Napoleona do Rosji

 • powrót Tadeusza z emigracji

12. Uczta i koncert Jankiela

 • zaręczyny Tadeusza z Zosią
 • koniec sporu między Asesorem i Rejentem
 • zaręczyny Rejenta z Telimeną
 • zaloty Hrabiego do Podkomorzanki
 • koncert Jankiela
 • polonez tańczony przez wszystkich uczestników uczty.

Zobacz też: ''Granica'' - streszczenie szczegółowe i krótkie, plan wydarzeń

Więcej o: