Tematy rozprawek maturalnych 2022. Co może czekać maturzystów na poziomie podstawowym?

Jakie będą tematy rozprawek maturalnych w 2022 r.? Dłuższa wypowiedź pisemna jest bardzo mocno punktowana. To od niej w dużej mierze zależy ostateczny rezultat na egzaminie dojrzałości z ojczystego języka.

Przykładowe tematy rozprawek maturalnych 2022. Na co się nastawiać?

Jakie mogą być przykładowe tematy rozprawek maturalnych w 2022 roku? Poznanie jak największej liczby potencjalnych zadań może być bardzo przydatne, bo maturzystów czeka już niedługo bardzo trudne zadanie. Z pewnością każdy zdający egzamin dojrzałości zastanawia się nad poziomem trudności arkuszy, które już niebawem będzie musiał rozwiązać.

Warto przy tym wiedzieć, że język polski na poziomie podstawowym jest jednym z trzech egzaminów obowiązkowych. Zdający muszą uzyskać przynajmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. Otrzymują do wypełnienia dwa arkusze. Pierwszy dotyczy analizy wybranych tekstów kultury i odpowiedzi na pytania (20 pkt). W drugim arkuszu na zdających czekają trzy tematy wypracowań maturalnych. Należy wybrać jeden spośród nich (50 pkt). Na całość przewidziane jest 170 min.  

Tegoroczna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się 4 maja 2022 r. (środa) o godz. 9.00. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć arkusze z przykładowymi tematami rozprawek naturalnych. Oto kilka przykładów:

 • Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu ''Pana Tadeusza'', całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ''Ludzi bezdomnych'' Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. 
 • Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury.

MaturaLektury obowiązkowe - matura 2022: co tegoroczny maturzysta powinien znać?

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze?

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze? Oczywiście nie ma żadnych informacji na ten temat i aż do zakończenia egzaminu nie będzie. Nie warto też wierzyć w żadne przecieki gdyby informacje o takich pojawiły się w Internecie.

Bez wątpienia warto za to przypomnieć sobie notatki dotyczące tzw. ''lektur z gwiazdką''. Chodzi o te teksty, których znajomość uważa się za niezbędną dla zdania egzaminu maturalnego. Uwaga: chodzi nie tylko o lektury omówione w szkole ponadgimnazjalnej, ale także kilka tekstów obecnych w programach języka polskiego w gimnazjum.   

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?

Tematy rozprawki maturalnej z poprzednich lat

Jak przygotować się do egzaminu? Oczywiście warto poznać tematy rozprawki maturalnej z poprzednich lat. Na ostatnich trzech egzaminach były to:

Egzamin maturalny 2021:

 • Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu ''Lalki'' Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (chodziło o "Strych" Beaty Obertyńskiej).
 • Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ''Ziemi obiecanej'' Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Egzamin maturalny 2020:

 • Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów ''Wesela'', do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (chodziło o ''Daremne" Anny Kamieńskiej).

Egzamin maturalny 2019:

 • Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ''Dziadów cz. III'', całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (chodzi o ''Samotność" Anny Świrszczyńskiej).

Lektury szkolne (zdjęcie ilustracyjne)Lektury z gwiazdką na maturze 2022. Które z dzieł trzeba powtórzyć?

Najtrudniejsze tematy rozprawek na maturze? Wyniki z ostatnich lat

Jakie były najtrudniejsze tematy rozprawek w ostatnich latach? Ocena każdego z tematów zawsze jest trochę subiektywna. Warto więc odwołać się do statystyki. Pod uwagę należy wziąć średnie wyniki procentowe matura od 2010 r. i procent osób, które nie zdały egzaminu. W tym okresie najgorsze wyniki odnotowano w 2014 r. Wówczas średnim wynikiem było 51 proc. przy 5 proc. osób, które oblały maturę z języka polskiego. Do wyboru były wtedy następujące tematy:

 • Żołnierskie emocje bohaterów ''Potopu'' Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci.
 • Na podstawie fragmentu ''Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.

Zobacz też: Rozprawka maturalna. Jak tworzyć dobre wypracowanie na pisemnym egzaminie z języka polskiego?

Więcej o: