Tematy rozprawek maturalnych 2022. Co może czekać maturzystów na poziomie podstawowym?

Jakie będą tematy rozprawek maturalnych w 2022 r.? Dłuższa wypowiedź pisemna jest bardzo mocno punktowana. To od niej w dużej mierze zależy ostateczny rezultat na egzaminie dojrzałości z ojczystego języka.

Przykładowe tematy rozprawek maturalnych 2022. Na co się nastawiać?

Jakie mogą być przykładowe tematy rozprawek maturalnych w 2022 roku? Poznanie jak największej liczby potencjalnych zadań może być bardzo przydatne, bo maturzystów czeka już niedługo bardzo trudne zadanie. Z pewnością każdy zdający egzamin dojrzałości zastanawia się nad poziomem trudności arkuszy, które już niebawem będzie musiał rozwiązać.

Warto przy tym wiedzieć, że język polski na poziomie podstawowym jest jednym z trzech egzaminów obowiązkowych. Zdający muszą uzyskać przynajmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. Otrzymują do wypełnienia dwa arkusze. Pierwszy dotyczy analizy wybranych tekstów kultury i odpowiedzi na pytania (20 pkt). W drugim arkuszu na zdających czekają trzy tematy wypracowań maturalnych. Należy wybrać jeden spośród nich (50 pkt). Na całość przewidziane jest 170 min.  

Tegoroczna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się 4 maja 2022 r. (środa) o godz. 9.00. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć arkusze z przykładowymi tematami rozprawek naturalnych. Oto kilka przykładów:

 • Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu ''Pana Tadeusza'', całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ''Ludzi bezdomnych'' Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. 
 • Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury.

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze?

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze? Oczywiście nie ma żadnych informacji na ten temat i aż do zakończenia egzaminu nie będzie. Nie warto też wierzyć w żadne przecieki gdyby informacje o takich pojawiły się w Internecie.

Bez wątpienia warto za to przypomnieć sobie notatki dotyczące tzw. ''lektur z gwiazdką''. Chodzi o te teksty, których znajomość uważa się za niezbędną dla zdania egzaminu maturalnego. Uwaga: chodzi nie tylko o lektury omówione w szkole ponadgimnazjalnej, ale także kilka tekstów obecnych w programach języka polskiego w gimnazjum.   

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?

Tematy rozprawki maturalnej z poprzednich lat

Jak przygotować się do egzaminu? Oczywiście warto poznać tematy rozprawki maturalnej z poprzednich lat. Na ostatnich trzech egzaminach były to:

Egzamin maturalny 2021:

 • Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu ''Lalki'' Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (chodziło o "Strych" Beaty Obertyńskiej).
 • Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ''Ziemi obiecanej'' Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Egzamin maturalny 2020:

 • Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów ''Wesela'', do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (chodziło o ''Daremne" Anny Kamieńskiej).

Egzamin maturalny 2019:

 • Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu ''Dziadów cz. III'', całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (chodzi o ''Samotność" Anny Świrszczyńskiej).

Najtrudniejsze tematy rozprawek na maturze? Wyniki z ostatnich lat

Jakie były najtrudniejsze tematy rozprawek w ostatnich latach? Ocena każdego z tematów zawsze jest trochę subiektywna. Warto więc odwołać się do statystyki. Pod uwagę należy wziąć średnie wyniki procentowe matura od 2010 r. i procent osób, które nie zdały egzaminu. W tym okresie najgorsze wyniki odnotowano w 2014 r. Wówczas średnim wynikiem było 51 proc. przy 5 proc. osób, które oblały maturę z języka polskiego. Do wyboru były wtedy następujące tematy:

 • Żołnierskie emocje bohaterów ''Potopu'' Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci.
 • Na podstawie fragmentu ''Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.

Zobacz też: Rozprawka maturalna. Jak tworzyć dobre wypracowanie na pisemnym egzaminie z języka polskiego?

Więcej o: