Felieton: co to jest i jak go napisać?

Felieton jest rodzajem utworu, z którym najczęściej stykamy się czytając czasopisma. Co wyróżnia go na tle innych gatunków literackich?

Felieton: co to jest?

Czym jest felieton? Jest to krótki utwór o charakterze dziennikarskim, który bazuje na faktach, ale często także wprowadza elementy fikcji literackiej. Jest to gatunek dość stary, którego geneza sięga XVIII wieku. Właśnie wtedy we francuskiej prasie zaczęły pojawiać się krótkie komentarze odnoszące się do wystawionych sztuk teatralnych i innych wydarzeń literackich. Były to humorystyczne, lekkie teksty, w których autor mógł przemycić własną opinię na temat opisywanego wydarzenia. Felietony umieszczano zazwyczaj w stałej kolumnie. Początkowo była ona umieszczana na pierwszej stronie gazety. 

Felieton: co to za gatunek?

Obecnie felieton można znaleźć przede wszystkim w czasopismach. Tam przyjmują formę krótkiego artykułu poruszającego szeroką tematykę: społeczną, kulturalną, światopoglądową itp. Autor ma w nim okazję przedstawić własne spojrzenie na prezentowany temat. Współczesne felietony wyróżniają się swoją lekką i na pozór żartobliwą formą. Często jednak ukryte są pod nią zagadnienia bardzo trudne, które wywołują skrajne emocje. 

Felieton: cechy utworu

Felieton, podobnie jak inne gatunki literackie, posiada pewne ustalone cechy, które wyróżniają go na tle innych utworów literackich. Do cech tych z pewnością należy zaliczyć:

  • krótka, zwięzła forma - felieton jest utworem o charakterze publicystycznym, co sprawia, że musi mieścić się w określonych ramach pod względem objętości tekstu 
  • styl gawędziarski - felieton jest formą dialogu z czytelnikiem, dlatego też jego styl jest raczej potoczny, łatwy do przyswojenia, choć należy pamiętać, że musi on zachować wszelkie zasady poprawności językowej
  • konstrukcja - felieton musi mieć zachęcający czytelnika tytuł, musi zawierać także odpowiednio zbudowane rozwinięcie, które kończy się efektowną puentą
  • stosowanie takich zabiegów jak: wyolbrzymienia, ironia, przejaskrawienia, które mają na celu zainteresowanie czytelnika.

Jak napisać felieton?

Jak napisać felieton? Jest to stosunkowo prosta forma do napisania. Felieton nie ma ściśle określonych reguł - to autor decyduje, w jakim kierunku podąży jego utwór. Ważne jest, aby wybrać interesujące zagadnienie wokół którego skupi się treść utworu. Należy pamiętać, że felieton powinien opierać się o wydarzenia lub sytuacje autentyczne, jednak w celu uatrakcyjnienia treści można w nim zastosować także elementy fikcji literackiej. Autor ma prawo zamanifestować w utworze własny pogląd na poruszany temat, a także przedstawić pogłębioną refleksję nad tematem. Istotne jest także przestrzeganie tego jak skonstruowany powinien być felieton. Musi on zawierać intrygujący tytuł, właściwe rozwinięcie wywodu oraz niepodważalną puentę. 

Zobacz też: Oksymoron: co to takiego? Definicja i przykłady

Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą w nauce. Przydatne dla uczniów i studentów
Więcej o: