Matura 2021 - lista lektur. Sprawdź, jakie książki powinien znać maturzysta [poziom podstawowy i rozszerzony]

Lista lektur na maturę 2021. Przekonaj się, które spośród lektur należy znać, by bez problemu zdać maturę na poziomie podstawowym, a jakie na poziomie rozszerzonym. Zaprezentowane w artykule książki to lektury, które pojawiały się na egzaminach w ubiegłych latach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie opublikowało jeszcze oficjalnej podstawy programowej, która będzie obowiązywać maturzystów na egzaminie w 2021 roku. Przygotowań do testów nie warto jednak zostawiać na ostatnią chwilę. Jakie lektury pojawiały się na maturze w ubiegłych latach?

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?

Lista lektur matura: poziom podstawowy - wykaz dla maturzystów w roku szkolnym 2020/2021

Lista lektur: matura poziom podstawowy. Które z utworów omawianych w szkole będą musieli znać maturzyści, by podołać egzaminowi dojrzałości? W przyszłym roku maturzyści wypełnią arkusze maturalne z  języka polskiego na poziomie podstawowym we wtorek 4 maja 2021 o godzinie 9:00. Aby zdać maturę, niezbędna jest znajomość lektur, wskazanych w podstawie programowej. 

Matura - będą zmiany na egzaminie?Przemysław Czarnek o zmianach na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty. Odbędą się na wyjątkowych zasadach

Lektury obowiązkowe:

 • "Bogurodzica",
 • Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny oraz psalm,
 • Adam Mickiewicz - "Dziady" cz. III,
 • Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz",
 • Bolesław Prus - "Lalka",
 • Stanisław Wyspiański - "Wesele"
 • Bruno Schulz - wybrane opowiadanie,
 • Witold Gombrowicz - "Ferdydurke".

Pozostałe lektury:

 • Sofokles - "Antygona"/"Król Edyp",
 • "Lament świętokrzyski",
 • Mikołaj Sęp Szarzyński - wybrane sonety,
 • William Szekspir - "Makbet"/"Hamlet",
 • Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze,
 • Juliusz Słowacki - wybrane wiersze,
 • Cyprian Norwid - wybrane wiersze,
 • Fiodor Dostojewski - wybrany utwór, na przykład "Zbrodnia i Kara" lub "Łagodna",
 • Joseph Conrad - "Jądro ciemności",
 • Jan Kasprowicz - wybrane wiersze,
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybrane wiersze,
 • Leopold Staff - wybrane wiersze,
 • Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" (tom 1 - "Jesień"),
 • Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni"/ "Wierna rzeka"/"Echa leśne"/"Przedwiośnie",
 • Bolesław Leśmian - wybrane wiersze,
 • Julian Tuwim - wybrane wiersze,
 • Jan Lechoń - wybrane wiersze,
 • Julian Przyboś - wybrane wiersze,
 • Józef Czechowicz - wybrane wiersze,
 • Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze,
 • Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie,
 • Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie,
 • Krzysztof Kamil Baczyński - wybrane wiersze,
 • Tadeusz Różewicz - wybrane wiersze,
 • Czesław Miłosz - wybrane wiersze,
 • Wisława Szymborska - wybrane wiersze,
 • Zbigniew Herbert - wybrane wiersze,
 • Ewa Lipska - wybrane wiersze,
 • Adam Zagajewski - wybrane wiersze,
 • Stanisław Barańczak - wybrane wiersze,
 • Miron Białoszewski - wybrane utwory,
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (na przykład Sławomira Mrożka czy Tadeusza Różewicza),
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (na przykład "Granica" Zofii Nałkowskiej, "Solaris" Stanisława Lema czy "Austeria" Juliana Stryjkowskiego),
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku (na przykład "Dżuma" Alberta Camusa", "Rok 1984" George’a Orwella" czy "Imię róży" Umberto Eco),
 • wybór mitów,
 • "Dzieje Tristana i Izoldy",
 • Miguel Cervantes - "Don Kichot",
 • Jan Chryzostom Pasek - "Pamiętniki",
 • Ignacy Krasicki - "Monachomachia" lub wybrana satyra,
 • Adam Mickiewicz - "Dziady" cz. IV,
 • Juliusz Słowacki - "Kordian",
 • Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu "Osmaleni"/ Hanna Krall  - "Zdążyć przed Panem Bogiem",
 • Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat",
 • Ryszard Kapuściński - "Podróże z Herodotem",
 • Biblia - wybrane psalmy, fragmenty "Pieśni nad pieśniami", "Księgi Hioba" oraz "Apokalipsy świętego Jana".

Lista lektur matura: poziom rozszerzony - wykaz dla maturzystów w roku szkolnym 2020/2021

Lista lektur matura poziom rozszerzony to coś, co powinien znać każdy maturzysta, chcący zdawać język polski na poziomie rozszerzonym. Tu, poza pozycjami znajdującymi się w podstawie programowej, obowiązują również dodatkowe utwory.

Lektury na poziomie rozszerzonym (dobierane do lektur z poziomu podstawowego):

 • Horacy - wybrane liryki,
 • Jan Kochanowski - "Treny" (jako cykl poetycki),
 • poezja barokowa (Daniel Naborowski/Jan Andrzej Morsztyn),
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej,
 • Zygmunt Krasiński - "Nie-Boska Komedia",
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoriusz Balzak - "Ojciec Goriot", Emil Zola - "Nana", Gustaw Flaubert - "Pani Bovary"),
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz - "Szewcy",
 • Gustaw Herling-Grudziński - wybrane opowiadanie,
 • Michał Bułhakow - "Mistrz i Małgorzata",
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI wieku (autorzy: Maria Dąbrowska/Zofia Nałkowska/Maria Kuncewiczowa/Józef Wittlin/Andrzej Kuśniewicz/Józef Mackiewicz/Tadeusz Konwicki/Stanisław Lem/Wiesław Myśliwski/Marek Nowakowski/Jerzy Pilch/Olga Tokarczuk/Stefan Chwin/Paweł Huelle),
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań dwudziestowiecznych autorów literatury światowej (autorzy: Franz Kafka, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Albert Camus, Isaac Bashevis Singer, John Steinbeck, Kurt Vonnegut, Gabriel Garcia Marquez, Gunther Grass, Umberto Eco, Milan Kundera),
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych autorów niż ci wymienieni na liście poziomu podstawowego),
 • wybrany esej Mieczysława Jastruna/Zygmunta Kubiaka o kulturze antycznej,
 • Dante Alighieri - "Boska komedia",
 • Johann Wolfgang Goethe - "Faust",
 • Czesław Miłosz - wybrany esej,
 • Zbigniew Herbert - wybrany esej,
 • inny esej polskiego autora (na przykład Jana Błońskiego/Kazimierza Wyki/Marii Janion/Leszka Kołakowskiego/ks. Józefa Tischnera/Jerzego Stempowskiego/Jarosława Rymkiewicza),
 • wybrany reportaż polskiego autora (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Krzysztofa Kąkolewskiego, Henryka Grynberga),
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza),
 • Jan Paweł II - "Tryptyk Rzymski",
 • Biblia - fragmenty Starego oraz Nowego Testamenty jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok.

Matura - będą zmiany na egzaminie?Zmiany na maturach i egzaminie ósmoklasisty 2021. Wpłynęło prawie 2,5 tys. uwag

Więcej o: