Matura 2020: Ostatni dzień egzaminów pisemnych [ARKUSZE]

Matura 2020: Ostatnie egzaminy pisemne w tegorocznej sesji maturalnej to egzaminy z kaszubskiego na poziomie rozszerzonym oraz litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego na poziomie podstawowym. Zobacz arkusze z ostatniego dnia matur.

Matura 2020: Ostatni dzień sesji egzaminacyjnej

Ostatni dzień sesji egzaminacyjnej w tym roku to poniedziałek 29 czerwca 2020. Uczniowie przystąpią dziś do wielu różnych egzaminów, które jednak zazwyczaj nie gromadzą dużych ilości zdających. O 9:00 punktualnie rozpoczęły się matury z :

  • języka kaszubskiego - jako przedmiot egzaminacyjny występuje na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy. Zdający może przystąpić do egzaminu w części pisemnej albo w części pisemnej i ustnej. Część pisemna przeprowadzana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu.
  • języka litewskiego na poziomie podstawowym jako język mniejszości narodowej
  • języka białoruskiego na poziomie podstawowym jako język mniejszości narodowej
  • języka ukraińskiego na poziomie podstawowym jako język mniejszości narodowej

Arkusze maturalne z białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego, kaszubskiego

Egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym trwają 170 minut, natomiast język kaszubski traktowany jako język regionalny i zdawany jest tylko na poziomie rozszerzonym, który trwa 180 minut. 

Jak wyglądały matury z języków mniejszości narodowych w ubiegłych latach?

To, jak w poprzednich latach wyglądały matury z poszczególnych języków mniejszości narodowych i języków regionalnych, sprawdzić można na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W zakładce dotyczącej egzaminu maturalnego w nowej formule znajdziemy katalog arkusze. W nim znajdują się arkusze maturalne z wszystkich przedmiotów posegregowane według lat. W ten sposób łatwo możemy dotrzeć do arkusza, który nas interesuje. CKE na bieżąco publikuje też arkusze z matur tegorocznych. Dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest zarówno zestaw zadań, jak i szczegółowy klucz odpowiedzi. 

Matura ustna z języków mniejszości narodowych. Matura z języka kaszubskiego

Każdy z egzaminów z języków mniejszości narodowych, ale także z języka regionalnego kaszubskiego ma zazwyczaj dwie części: pisemną i ustną. Ustne egzaminy odbywają się w indywidualnie wyznaczonych terminach przez szkolne zespoły egzaminacyjne. W tym roku szkolny jednak odstąpiono od organizacji wszystkich egzaminów ustnych, z wyjątkiem osób, które będą starały się o przyjęcie na kierunki, gdzie wynik matury ustnej jest brany pod uwagę przy przyjęciu.