Matura 2020: Język rosyjski poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Język rosyjski na poziomie rozszerzonym rozpoczął się dziś o 14.00. Zobacz, jakie zadania znalazły się w arkuszu maturalnym.

Matura 2020: Jak wygląda egzamin z rosyjskiego na rozszerzeniu?

Dziś o 14.00 uczniowie szkół średnich przystąpili do rozwiązywania zadań z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Czas przeznaczony na to wynosił 150 minut. Uczniowie w arkuszu maturalnym otrzymali zestaw zadań, które miały na celu sprawdzenie umiejętności nabytych w trakcie edukacji od etapu szkoły podstawowej aż po szkołę średnią. 

Arkusz maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza dokładnie te same umiejętności, które weryfikowane są na maturze podstawowej tylko na znacznie wyższym stopniu trudności. Przykładem jest wypowiedź pisemna, która jest ostatnim zadaniem w arkuszu. Na poziomie podstawowym jest to luźna forma: list nieformalny lub mail, podczas gdy na poziomie rozszerzonym mamy formy zdecydowanie bardziej sformalizowane. Należą do nich:

  • ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.
  • W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.
  • LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.¹

Matura 2020. Język rosyjski poziom rozszerzony arkusz >>>

Rosyjski. Statystyki maturalne

W ubiegłym roku do egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 1986 uczniów. Uzyskali oni średni wynik na poziomie 62 proc. Ponownie okazało się, że w liceach rezultat był lepszy niż w technikach. Wynosił on bowiem średnio 67 proc, podczas gdy w technikach tylko 51 proc.

Matura 2019. Zobacz ubiegłoroczny arkusz z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym >>>

Matura z rosyjskiego i co dalej?

Matura na poziomie rozszerzonym z języka rosyjskiego na pewno będzie dobrym wstępem do rekrutacji na rusycystykę, ale także na inne filologie. Ciekawym kierunkiem dla osób po maturze z rosyjskiego jest też "język rosyjski w biznesie" - mamy tu połączenie umiejętności językowych z dużą dozą informacji dotyczących funkcjonowania współczesnego biznesu. 

**********
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.

Więcej o: