Matura 2020: Język rosyjski poziom podstawowy [ARKUSZ]

Matura 2020: Przedostatni dzień matur pisemnych rozpoczyna się od języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź, jak wyglądał arkusz.

Matura 2020: Język rosyjski - przebieg egzaminu

Matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla każdego abiturienta. Aby uzyskać świadectwo maturalne trzeba zdać ją na minimum 30 proc. Każdy uczeń ma prawo wyboru języka obcego. Najczęściej zdający decydują się na angielski lub niemiecki. Co roku część uczniów wybiera jednak mniej popularne języki, jak chociażby rosyjski. Na egzaminie na poziomie podstawowym, który odbył się dziś o 9:00, zdający mieli 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza. 

Arkusz maturalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

Arkusz maturalny na poziomie podstawowym z języka rosyjskiego sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie:

  • rozumienia ze słuchu
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych
  • tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Za każdą część uczniowie mogą uzyskać określoną liczbę punktów - za pierwsze dwie po 30 proc. całej puli punktów, a za kolejne dwie - po 20 proc.

Najwięcej problemów zazwyczaj sprawia uczniom tworzenie wypowiedzi pisemnej. Jest to przeważnie tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.¹ Tekst powinien mieć około 80-130 słów, być spójną i logiczną wypowiedzią z zachowaniem poprawności językowej. 

Matura 2020. Język rosyjski poziom podstawowy arkusz >>>

Statystyki maturalne z rosyjskiego

W ubiegłym roku do egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 3848 osób, które uzyskały średni wynik na poziomie 65 proc. Zdecydowanie lepiej wypadli uczniowie liceów, którzy uzyskali średnią na poziomie 72 proc, podczas gdy ich koledzy z techników jedynie 55 proc.

Matura 2019. Sprawdź jak wyglądał arkusz z rosyjskiego podstawowego w zeszłym roku >>>

Po co zdawać rosyjski?

Rosyjski jako język jednego z naszych sąsiadów może okazać się bardzo przydatny nie tylko w celu rekrutacji na studia, ale także w późniejszym czasie, podczas poszukiwania pracy. Wielu pracodawców potrzebuje osób biegle władających tym językiem. Dotyczy to zwłaszcza branży handlowej - wiele firm prowadzi sprzedaż swoich produktów na wschód. Znajomość rosyjskiego pożądana jest także w służbach państwowych, takich jak np. straż graniczna czy służba celna.

Więcej o: