Matura 2020: Język hiszpański poziom dwujęzyczny [ARKUSZ]

Matura 2020: Dziś o 14.00 odbył się egzamin z hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym. Zobacz, zadania jakie znalazły się w arkuszu maturalnym.

Matura 2020: Jak wygląda egzamin z hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym?

25 czerwca 2020 o 14:00 uczniowie przystąpili do egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym. Ci, którzy wybrali drugą opcję na rozwiązanie zadań z arkusza mieli 180 minut. Poziom dwujęzyczny przeznaczony jest dla osób, które posiadają wysokozaawansowaną znajomość języka, zdecydowanie wykraczającą poza ramy programu szkolnego. 

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym w części pisemnej sprawdza następujące umiejętności:

  • Rozumienie ze słuchu - podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD.
  • Rozumienie tekstów pisanych - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
  • Znajomość środków językowych - zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
  • Wypowiedź pisemna - zadanie polega na napisaniu tekstu argumentacyjnego z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. w formie rozprawki, artykułu publicystycznego lub listu formalnego, np. do redakcji czasopisma. Zdający dokonuje wyboru jednego z dwóch podanych w poleceniu tematów i tworzy wypowiedź liczącą od 300 do 350 słów. Każdy temat zawiera trzy elementy, które zdający powinien omówić w rozwinięciu pracy.¹

Matura 2020. Język hiszpański poziom dwujęzyczny arkusz >>>

Matura z hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym

Celem egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym jest potwierdzenie jego wysoko zaawansowanej znajomości. Nieoficjalnie poziom matury dwujęzycznej porównuje się do egzaminu językowego na poziomie C1, co świadczy o wysokiej sprawności w posługiwaniu się nim. Daje to możliwość starania się o przyjęcie na prestiżowe kierunki studiów, ale także może przydać się w późniejszym czasie podczas ubiegania się o różne stanowiska pracy. 

Matura 2019. Sprawdź jak wyglądał arkusz w zeszłym roku >>>

Czy warto zdawać maturę na poziomie dwujęzycznym?

Oczywiście, że tak. Wynik z takiego egzaminu potwierdza wysokie kompetencje językowe i otwiera drzwi na najbardziej prestiżowe uczelnie w kraju. Daje także możliwość ubiegania się o miejsce na zagranicznych uczelniach, które absolwenci szkół średnich wybierają coraz częściej.

**********
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.