Matura 2020: Język hiszpański poziom podstawowy [ARKUSZ]

Matura 2020: Czwartek 25 czerwca 2020 rozpoczął się od egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź, jakie zadania znalazły się w arkuszu.

Matura 2020: Jak wygląda egzamin maturalny z języka hiszpańskiego?

Dziś punktualnie o 9:00 uczniowie szkół ponadpodstawowych przystąpili do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy na maturze. Każdy uczeń ma bowiem obowiązek zdać wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Czas na wykonanie zadań z pisemnej część wynosi 120 minut. Uczniowie ponadto powinni przystąpić również do części ustnej, która trwa około 15 minut, jednak w bieżącym roku szkolnym odstąpiono od przeprowadzenia części ustnej ze względu na epidemię koronawirusa. 

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego poziom podstawowy

Zadania zawarte w arkuszu maturalnym z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym mają na celu sprawdzenie czy uczeń opanował następujące umiejętności:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu pisanego
  • znajomość środków językowych
  • tworzenie własnych wypowiedzi pisemnych.

Zadania podzielone są więc na cztery części, z których za pierwsze dwie można uzyskać po 30 proc. z ogólnej puli punktów, natomiast za kolejne dwie - po 20 proc.¹

Matura 2020. Język hiszpański poziom podstawowy arkusz >>>

Hiszpański na maturze: statystyki

Język hiszpański w ubiegłym roku na poziomie podstawowym zdawało 602 osoby. Uzyskały one średni wynik na poziomie 77 proc. Hiszpański jest jednym z rzadziej wybieranych języków nowożytnych jako przedmiot obowiązkowy. 

Matura 2019. Sprawdź jak wyglądał ubiegłoroczny arkusz z hiszpańskiego >>>

Czy matura z hiszpańskiego jest wystarczającym poświadczeniem umiejętności językowych?

Sam egzamin maturalny jako taki nie stanowi potwierdzenia uzyskanych umiejętności językowych. Jego wynik jest ważny tylko w trakcie rekrutacji na studia. Aby uzyskać potwierdzenie, co do posiadanego poziomu wiedzy z danego języka, konieczne jest zdanie jednego z testów, po którym zdający otrzymuje certyfikat poświadczający to, na jakim poziomie opanowany został język obcy przez zdającego. 

Matura z języka hiszpańskiego jest jednak wystarczającym osiągnięciem, aby stać się studentem filologii lub innego kierunku związanego z językiem i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. 

***********
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.