Matura 2020: Historia poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Środowa sesja popołudniowa to czas na zmagania z historią. Zobacz, jak wyglądały zadania z arkusza maturalnego.

Matura 2020: jak wygląda egzamin maturalny z historii?

O 14:00 uczniowie przystąpili do egzaminu z historii. Na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Arkusz maturalny z historii na poziomie rozszerzonym jest skonstruowany w taki sposób, aby sprawdzał umiejętności z zakresu:

 • chronologii historycznej,
 • analizy i interpretacji historycznej,
 • tworzenia narracji historycznej.

Historia jest jednym z przedmiotów dodatkowych, które uczeń może wybrać. Zdawać ją można jedynie na poziomie rozszerzonym. W tym roku przystąpienie do egzaminu zadeklarowało 20430 osób. 

Arkusz maturalny z historii na poziomie rozszerzonym

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z historii na poziomie rozszerzonym:

 • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej;
 • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie;
 • będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi;
 • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte;
 • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych;
 • będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej;
 • będą uwzględniać pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury.¹

Matura 2020. Historia poziom rozszerzony arkusz >>>

Statystyki maturalne: historia

W ubiegłym roku do egzaminu z historii przystąpiło 18236 osób. Uzyskały one średni wynik na poziomie 37 proc, przy czym ponownie w liceach wynik był zdecydowanie lepszy, bo wyniósł 40 proc., podczas gdy w technikach jedynie 22 proc.

Matura 2019. Sprawdź jak wyglądał ubiegłoroczny arkusz z historii >>>

Gdzie liczy się matura z historii?

Matura z historii brana jest pod uwagę przede wszystkim na kierunkach humanistycznych. Punktowana jest również podczas przyjęcia na prawo czy archiwistykę. Ponadto historia jest brana pod uwagę przy ubieganiu się o miejsce m.in. na:

 • etyce
 • filozofii
 • pedagogice
 • socjologii.

************
1,2. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.