Matura 2020: Fizyka poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Dziś o 9:00 uczniowie przystąpili do egzaminu z fizyki. Zobacz, jakie zadania czekały na nich w arkuszu maturalnym.

Matura 2020: Jak wygląda egzamin z fizyki?

Środa 24 czerwca rozpoczęła się od egzaminu maturalnego z fizyki. Uczniowie stanęli przed zestawem zadań, na których rozwiązanie mieli 180 minut. Fizyka należy do jednych z częściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. W 2020 roku 8 proc. absolwentów zadeklarowało chęć przystąpienia właśnie do tego egzaminu. 

Arkusz z fizyki na poziomie rozszerzonym

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z fizyki na poziomie rozszerzonym:

  • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
  • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. rozumowanie wymagające krytycznego myślenia, wykrywanie współzależności elementów lub procesów albo związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,
  • będą sprawdzały umiejętność stosowania prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne oraz wyciągania i formułowania wniosków,
  • mogą odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych w ramach jednego wymagania ogólnego,
  • będą sprawdzały, pomijaną dotychczas, umiejętność posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy przedstawionych tekstów popularnonaukowych,
  • będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,
  • będą miały formę zamkniętą lub otwartą; w zadaniach zamkniętych zdający dokonuje wyboru odpowiedzi z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie,
  • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
  • będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. zwartych fragmentów artykułów popularnonaukowych, wykresów, schematów, tabel z danymi.¹

Matura 2020. Fizyka poziom rozszerzony arkusz >>>

Statystyki maturalne z fizyki

W bieżącym roku szkolnym chęć zdawania fizyki zadeklarowało 21 672 osoby, co stanowi 8 proc. wszystkich zdających. W ubiegłym roku było ich o blisko 1,5 tys. mniej. Maturzyści w 2019 uzyskali średni wynik na poziomie 42 proc., przy czym licealiści osiągnęli 50 proc., a uczniowie techników tylko 24 proc.

Matura 2019. Sprawdź jak wyglądał arkusz z fizyki w ubiegłym roku >>>

Co po fizyce?

Matura z fizyki otwiera drzwi przede wszystkim na kierunki techniczne i inżynieryjne. Wysoki wynik pozwala wybierać spośród najlepszych uczelni politechnicznych w kraju. Fizyka wysoko punktowana jest również przy przyjęciu na studia medyczne. 

************
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z FIZYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.