Matura 2020: Język francuski poziom dwujęzyczny [ARKUSZ]

Matura 2020: Dziś o 14.00 uczniowie zmierzyli się z maturą z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym. Zobacz, jak wyglądał arkusz z zadaniami.

Matura 2020: jak przebiega matura z francuskiego na poziomie dwujęzycznym?

23 czerwca punktualnie o 14:00 rozpoczęła się matura z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym. Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.¹ Czas jaki uczniowie otrzymują na rozwiązanie zadań na egzaminie pisemnym wynosi 180 minut.

Arkusz z francuskiego na poziomie dwujęzycznym

Arkusz maturalny z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym sprawdza dokładnie te same umiejętności co w przypadku matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania jednak są na zdecydowanie wyższym stopniu trudności. 

  • część pierwsza egzaminu sprawdza rozumienie ze słuchu
  • część druga - rozumienie tekstów pisanych
  • część trzecia - znajomość środków językowych
  • część czwarta - umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Za samą wypowiedź pisemną uczeń może uzyskać 25 proc. wszystkich punktów. Dlatego warto się przyłożyć. Zadanie polega na napisaniu tekstu argumentacyjnego z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. w formie rozprawki, artykułu publicystycznego lub listu formalnego, np. do redakcji czasopisma. Zdający dokonuje wyboru jednego z dwóch podanych w poleceniu tematów i tworzy wypowiedź liczącą od 300 do 350 słów. Każdy temat zawiera trzy elementy, które zdający powinien omówić w rozwinięciu pracy.²

Matura 2020. Język francuski poziom dwujęzyczny arkusz >>>

Jak wygląda matura ustna na poziomie dwujęzycznym?

W tym roku do matury ustnej z języka obcego przystępują tylko osoby, dla których wynik ten jest niezbędny do rekrutacji na studia. 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań i zawiera materiał ikonograficzny i pytania w języku obcym do zadania 1. oraz polecenie w języku polskim do zadania 2.³

Matura 2019. Sprawdź jak wyglądała matura z francuskiego w ubiegłym roku >>>

Czym różni się poziom rozszerzony i dwujęzyczny?

Większość osób zastanawia się jaka jest różnica między maturą rozszerzoną a dwujęzyczną. Chodzi o poziom trudności zadań. Na maturze dwujęzycznej wymagana jest zaawansowana znajomość języka. Najczęściej do matury takiej przystępują uczniowie klas i szkół dwujęzycznych lub tacy, którzy swoją wiedzę językową poszerzają poza szkołą, na prywatnych lekcjach. 

1,2,3. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015