Matura 2020: Język francuski poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Popołudniowa sesja maturalna poświęcona jest dziś językowi francuskiemu. Zobacz, jakie zadania czekały na uczniów w arkuszu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2020: Jak wygląda egzamin na poziomie rozszerzonym z języka francuskiego?

Matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym zdawana jest jako przedmiot dodatkowy. Decydują się do niego przystąpić uczniowie marzący o studiach na filologiach ale nie tylko. Czas jaki otrzymują na rozwiązanie zadań wynosi 150 minut. Sprawdza się w nich dokładnie te same umiejętności, co w przypadku poziomu podstawowego, jednak zadania są zdecydowanie trudniejsze. 

Arkusz z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym

Najważniejszym zadaniem w arkuszu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym jest stworzenie wypowiedzi pisemnej. Może to być:

  • ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.
  • W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.
  • LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.¹

Matura 2020. Język francuski poziom rozszerzony arkusz >>>

Statystyki maturalne z francuskiego

Język francuski jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych. W ubiegłym roku zdawać go zdecydowało się 872 uczniów. Uzyskali oni średni wynik na poziomie 66 proc., przy czym licealiści osiągnęli 67 proc., zaś uczniowie techników 53 proc. 

Matura 2019. Zobacz jak wyglądał rozszerzony francuski w ubiegłym roku >>>

Czy matura z francuskiego jest przydatna?

Matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym otwiera drzwi na filologię romańską, ale nie tylko. Znajomość języków obcych jest obecnie bardzo pożądana nie tylko przy rekrutacji na studia, ale również podczas poszukiwania pracy. Znajomość angielskiego to coraz częściej zbyt mało, aby starać się o zatrudnienie na prestiżowych stanowiskach, dlatego warto jak najwcześniej rozpocząć naukę kolejnego języka. 

**********
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.

Więcej o: