Matura 2020: Język łemkowski poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Poniedziałek 22 czerwca, to dzień egzaminu z języka łemkowskiego, który odbył się o godzinie 9.00. Zobacz, jakie zadania znalazły się w arkuszu maturalnym.

Matura 2020: Język łemkowski. Jak wygląda egzamin?

Język łemkowski maturzyści mogą zdawać jedynie jako przedmiot dodatkowy, jest on traktowany jako egzamin z języka mniejszości etnicznej. Egzamin ten zazwyczaj odbywa się w dwóch częściach:

  • egzamin pisemny,
  • egzamin ustny.

Tegoroczni maturzyści przystąpili jedynie do formy pisemnej egzaminu z języka łemkowskiego. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, matury ustne nie odbędą się.

Matura pisemna z języka łemkowskiego przeprowadzana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a poszczególne zasady jej przebiegu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Matura z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się 22.06.2020 roku o godzinie 9.00. Na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego, uczniowie mieli 180 minut.

Arkusz z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym

Podczas egzaminu pisemnego zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, zawierający 2 tematy wypracowań do wyboru – w tym jeden wymagający napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich. Zdający realizuje jeden temat.

  • Wypowiedź argumentacyjna - zadanie składa się z polecenia i tekstu dotyczącego historii lub/i teorii literatury, języka, kultury. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 300 słów. Zadanie na poziomie rozszerzonym służy sprawdzeniu, czy zdający potrafi twórczo wykorzystać wypowiedzi takie, jak np. recenzja, szkic, artykuł, esej. Zdający korzysta przy tym nie tylko z dołączonego tekstu, ale odwołuje się do różnorodnych kontekstów kulturowych. Na tej podstawie sprawdza się, czy zdający spełnia wymienione wcześniej wymagania z poziomu podstawowego, jak również wymagania przypisane w podstawie programowej dla poziomu rozszerzonego.
  • Interpretacja porównawcza utworów literackich - zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich, lirycznych) lub ich fragmentów. Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic. Zadaniem zdającego jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej dotyczącej obu porównywanych utworów przez wskazanie rzeczowych argumentów pozwalających na jej uprawomocnienie.¹

Matura 2020. Język łemkowski poziom rozszerzony - arkusz >>>

Język łemkowski - statystyki

W roku 2019 do egzaminu z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym, który traktowany jest jako matura z języka mniejszości etnicznej, przystąpiło tylko dwoje maturzystów z województwa dolnośląskiego. Co ciekawe, w roku 2017 do tego samego egzaminu, przystąpiła jedna licealistka z województwa małopolskiego. Średni wynik matur z 2019 roku to 88 proc. Tegorocznym zdającym życzymy równie wysokich wyników. Poniżej link do egzaminu z języka łemkowskiego z roku 2019.

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał zeszłoroczny arkusz z języka łemkowskiego >>>

**********
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ŁEMKOWSKIEGO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.