Matura 2020: Geografia poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Drugi tydzień zmagań maturzystów zakończy egzamin z geografii i historii sztuki na poziomie rozszerzonym. Sprawdź, jakie zadania znalazły się w arkuszu.

Matura 2020: jak wygląda egzamin z geografii?

W piątek 19 czerwca 2020 o 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. Czas na rozwiązanie zadań wynosił 180 minut. W trakcie egzaminu zdający może korzystać z linijki, lupy i kalkulatora. 

Geografia jest przedmiotem dodatkowym, co oznacza że od roku szkolnego 2014/2015 może być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym. Co roku spora część maturzystów decyduje się zdawać właśnie ten przedmiot. W 2020 26,6 proc. zdających zadeklarowało chęć przystąpienia do tego egzaminu. 

Arkusz maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

 • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej
 • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych
 • będą odnosić się do zagadnień w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski
 • będą uwzględniać informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które zachodzą w środowisku geograficznym
 • będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii jako nauki – wykorzystania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk, np. przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, fizyka
 • będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, np. mogą polegać na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie wypowiedzi, uzupełnieniu rysunku lub schematu, wykonaniu obliczeń
 • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego zdający wybiera odpowiedź z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie
 • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
 • będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. barwnej mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych oraz schematów, profili i przekrojów. Część materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej jako załącznik do wybranych zadań.¹

Matura 2020. Geografia poziom rozszerzony arkusz >>>

Matura z geografii. Statystyki

W 2020 roku do matury z geografii przystąpi ponad 72 tysiące abiturientów, czyli o 7 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.

Ubiegłoroczni maturzyści uzyskali średni wynik na poziomie 29 proc., przy czym w liceach wynosił on 35 proc., a w technikach 21 proc. 

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał zeszłoroczny arkusz z geografii >>>

Co daje matura z geografii?

Matura z geografii brana jest pod uwagę podczas rekrutacji na wielu kierunkach studiów. Należą do nich m.in.:

 • architektura krajobrazu
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • turystyka
 • inżynieria i ochrona środowiska.

**********************
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z GEOGRAFII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.

Więcej o: