Matura 2020. Język niemiecki poziom dwujęzyczny [ARKUSZ]

Matura 2020: Dziś kolejny dzień, kiedy uczniowie przystępują do egzaminów maturalnych. Sprawdź, jak wyglądał arkusz z niemieckiego na poziomie dwujęzycznym.

Matura 2020: Język niemiecki poziom dwujęzyczny. Jak przebiega egzamin na poziomie dwujęzycznym?

Matura z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym zgodnie z planem rozpoczęła się 18 czerwca 2020 o 14:00. Uczniowie na rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego mieli 180 minut. 

Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie wysoko zaawansowanym.¹

Arkusz maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym 

Arkusz maturalny na poziomie dwujęzycznym z niemieckiego ma na celu sprawdzenie:

  • rozumienia ze słuchu
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych
  • umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej

Największe trudności sprawia oczywiście ostatnia część egzaminu, czyli tzw. wypracowanie z niemieckiego. Zadanie to polega na napisaniu tekstu argumentacyjnego z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. w formie rozprawki, artykułu publicystycznego lub listu formalnego, np. do redakcji czasopisma. Zdający dokonuje wyboru jednego z dwóch podanych w poleceniu tematów i tworzy wypowiedź liczącą od 300 do 350 słów. Każdy temat zawiera trzy elementy, które zdający powinien omówić w rozwinięciu pracy.²

Matura 2020. Język niemiecki poziom dwujęzyczny arkusz >>>

Co oznacza "poziom dwujęzyczny"?

Język niemiecki na maturze można zdawać na poziomie:

  • podstawowym - wtedy jest on wybrany jako egzamin obowiązkowy z języka nowożytnego
  • rozszerzonym - jako przedmiot dodatkowy
  • dwujęzycznym - jako przedmiot dodatkowy.

Czym różni się matura rozszerzona od dwujęzycznej? Przede wszystkim poziomem wymaganej wiedzy. Maturę rozszerzoną można w pewnym sensie porównać do egzaminu językowego na poziomie B2. Tymczasem matura na poziomie dwujęzycznym to egzamin dla osób zaawansowanych, których znajomość języka sięga pułapu C1. 

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał ubiegłoroczny arkusz z niemieckiego na poziomie dwujęzycznym >>>

Po co matura na poziomie dwujęzycznym?

Matura na poziomie dwujęzycznym daje praktycznie pewność, że osoba, która zdała ją z dobrym wynikiem dostanie się na filologię na najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju. Otwiera ona także możliwość ubiegania się o przyjęcie na uczelniach zagranicznych na rozmaite kierunki. Pamiętajmy jednak, że mimo iż każdy uczeń może do niej przystąpić, to jednak mało kto jest w stanie to zrobić bez uprzedniego wieloletniego przygotowywania na lekcjach prywatnych. Poziom nauczania języków w szkole zazwyczaj jest zbyt niski, aby można było aspirować do matury dwujęzycznej. Przygotowanie do niej wymaga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu i przyswojenia zdecydowanie większej ilości materiału. 

1,2 Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE. 

Więcej o: