Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020 trwa. Dziś o 14:00 abiturienci przystąpili do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Zobacz, jak wyglądał arkusz maturalny z WOSu w tym roku.

Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie: jak przebiega egzamin?

Dziś, 16.06.2020 w popołudniowej sesji maturalnej uczniowie zmierzyli się z zadaniami z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin rozpoczął się o 14:00. Przystępujący do niego absolwenci szkół średnich mieli 180 minut na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu maturalnym. WOS jest dość popularny wśród abiturientów. W 2020 roku zdawanie go zadeklarowało niespełna 17 tysięcy uczniów, co stanowi 6 proc. zdających. Biorąc pod uwagę, że aż 40 proc. absolwentów wybiera tylko 1 przedmiot dodatkowy (obowiązkowy), jest to całkiem niezły wynik. 

Matura 2020. Arkusz z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

Zadania w arkuszu maturalnym z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie:

  • wiedzy i umiejętności jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów,
  • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,
  • umiejętności dostrzegania współzależności we współczesnym świecie,
  • umiejętności wykorzystywania np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.¹

Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony arkusz >>>

Statystyki maturalne dotyczące wiedzy o społeczeństwie

Matura z wiedzy o społeczeństwie w tym roku zdawana będzie przez 6 proc. wszystkich absolwentów. Rok wcześniej przystąpiło do niej ponad 17 tys. uczniów, przy czym ich średni wynik nie był zachwycający i wyniósł 27 proc. Licealiści ponownie lepiej poradzili sobie z zadaniami z arkusza z WOSu - uzyskali średni wynik na poziomie 30 proc., podczas gdy uczniowie techników zaledwie na poziomie 15 proc.

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał ubiegłoroczny arkusz z wos >>>

Dlaczego warto zdawać WOS?

Wiedza o społeczeństwie jest jednym z tych przedmiotów, na którym uczniowie zdobywają informacje na temat kwestii bezpośrednio ich dotyczących. Znajomość praw człowieka, zagadnień politycznych, społecznych jest konieczna dla osoby, która pretenduje do zdobycia  wyższego wykształcenia. Osoby, które decydują się na maturę z WOSu najczęściej wybierają się na kierunki typu:

  • administracja
  • prawo
  • ekonomia
  • bezpieczeństwo narodowe.

*****************
1. cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 przygotowanego przez CKE.