Matura 2020. Język łaciński poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Dziś abiturienci na maturze zmagali się z językiem łacińskim. Zobacz arkusz i sprawdź jakie zadania czekały na nich na poziomie rozszerzonym.

Matura 2020: arkusz z języka łacińskiego i kultury antycznej

9.06.2020 to drugi dzień zmagań tegorocznych maturzystów. Przesunięcie matur, którego powodem jest sytuacja epidemiczna spowodowało, że do zdawania najważniejszego w życiu egzaminu abiturienci, przystępują z miesięcznym opóźnieniem. Dziś, we wtorek 9 czerwca odbyły się następujące egzaminu:

  • o 9:00 wszyscy maturzyści przystąpili do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym
  • o 14:00 rozpoczął się egzamin z języka łacińskiego na poziomie rozszerzonym, który zalicza się do przedmiotów dodatkowych.

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Abiturienci mają 180 minut na rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego z języka łacińskiego. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego.

Arkusz egzaminacyjny z języka łacińskiego i kultury antycznej składa się z trzech części:

  • część pierwsza polega na dokonaniu przekładu na język polski fragmentu oryginalnego tekstu łacińskiego i na rozwiązaniu zadań, które sprawdzają znajomość realiów historyczno-kulturowych oraz mitologii Greków i Rzymian, związków antyku z kulturą europejską, zwłaszcza polską i związków polszczyzny z łaciną.
  • część druga polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, opartego na słownictwie oryginalnego tekstu łacińskiego, zamieszczonego w części pierwszej. Test zawiera zadania zamknięte i otwarte, które sprawdzają operatywną znajomość gramatyki łacińskiej z całego zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
  • część trzecia polega na napisaniu w języku polskim tekstu własnego na określony w zadaniu temat z kultury antycznej. Zdający formułuje wypowiedź pisemną w oparciu o materiały źródłowe (analiza i interpretacja tekstów, map, ilustracji itp.), a – jeśli do tematu nie został dołączony materiał – zdający formułuje wypowiedź tylko na podstawie wiedzy własnej. ¹

Matura 2020. Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony arkusz>>>

Po co łacina? Na jakie kierunki liczy się matura z łaciny?

Matura z języka łacińskiego 2020 została, podobnie jak w latach ubiegłych, wybrana przez stosunkowo niewielki odsetek zdających jako przedmiot dodatkowy. Są to głównie osoby, które zamierzają starać się o przyjęcie na kierunki studiów wyższych, gdzie znajomość tego języka jest konieczna, a jest to przede wszystkim:

  • prawo,
  • medycyna,
  • filologia klasyczna.

Sprawdź, jak w ubiegłych latach wyglądał egzamin z łaciny:

Matura 2019. Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony arkusz >>>

******
1. Informacje zaczerpnięte z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015; źródło: CKE.