Matura 2020. Język polski poziom podstawowy [ARKUSZ]

Matura 2020 tradycyjnie rozpoczyna się od egzaminu z języka polskiego. Abiturienci przystąpili do niej 8 czerwca 2020 roku o godz. 9. Jakie zadania znalazły się w arkuszu?

Matura 2020 z języka polskiego na poziomie podstawowym - arkusz

Tegoroczna sesja egzaminacyjna dla absolwentów szkół średnich została przesunięta ze względu na stan epidemiczny trwający na terenie całego kraju od ponad dwóch miesięcy. Abiturienci maturę zaczęli dziś, 8.06.2020 od egzaminu z języka polskiego, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00. Uczniowie mieli na rozwiązanie zadań 170 minut.

W tym czasie mieli do rozwiązania zadania podzielone na dwie części:

 •  test sprawdzający umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,
 • wypracowanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej 

Poniżej link do arkusza maturalnego 2020 z zadaniami z języka polskiego i tematem rozprawki:

Matura z języka polskiego. Zasady

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych egzaminów, do których przystąpić muszą wszyscy zdający, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Aby ją zdać, należy uzyskać co najmniej 30 proc. wynik.

By otrzymać świadectwo maturalne abiturienci muszą zdać na poziomie minimum 30 proc. obowiązkowe egzaminy:

 • język polski (pisemnie i ustnie),
 • matematykę,
 • wybrany język obcy nowożytny (pisemnie i ustnie) 
 • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (bez progu procentowego). 

Matura z polskiego. Statystyki 

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowym przedmiotem. W związku z tym do egzaminu w 2020 roku przystąpi ponad 270 tysięcy absolwentów szkół średnich. W ubiegłym roku absolwenci uzyskali średnio 52 proc. wszystkich punktów z tego przedmiotu:

 • absolwenci liceów uzyskali średni wynik na poziomie 55 proc.
 • absolwenci techników uzyskali średni wynik na poziomie 45 proc.

Co ciekawe, wynik ten był słabszy niż ten jaki uczniowie uzyskali z obowiązkowej matury z matematyki, która zawsze budziła większe emocje wśród uczniów i ich rodziców. 

Język polski: na jakich kierunkach jest punktowany?

Język polski, mimo że jest przedmiotem obowiązkowym punktowany jest na wielu kierunkach przy przyjęciu na studia wyższe. Dlatego też część abiturientów decyduje się zdawać go również w wersji rozszerzonej. Dodatkowe punkty za zdawanie języka polskiego można uzyskać starając się o przyjęcie m.in. na:

 • polonistykę
 • antropologię
 • e-edytorstwo
 • filozofię
 • animację kultury.