Matura 2020. Wytyczne sanitarne. Co można wnieść na egzamin? Jak się przygotować?

Matura 2020 rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Ze względu na sytuację epidemiczną, egzaminy dojrzałości będą odbywać się nie tylko w innym terminie, ale też na dodatkowych zasadach. Co trzeba wiedzieć? Co można wnieść na egzamin?

Matura 2020. Wytyczne sanitarne. Czy trzeba mieć ze sobą maseczkę?

Według harmonogramu matur 2020, egzaminy rozpoczną się 8 czerwca egzaminem pisemnym z języka polskiego. Ministerstwo Edukacji Naorodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały specjalne wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminów. O czym trzeba pamiętać?

  • uczniowie będą musieli mieć zakryte usta i nos wchodząc na salę egzaminacyjną
  • zdający maturę będą mogli zdjąć maseczki po zajęciu miejsca na sali
  • jeśli dana osoba nie może zakrywać ust - musiało to zostać zgłoszone dyrektorowi do 29 maja 2020 r.
  • w trakcie zdawania egzaminów na terenie szkoły mogą przebywać: uczniowie, pracownicy oświaty i personel medyczny
  • zdający korzystają z własnych przyborów, nie mogą wnosić zbędnych rzeczy (w tym książek i telefonów)
  • ławki muszą być rozstawione w odstępach wynoszących 1,5 m
  • po wyjściu zdających każdorazowo odkaża się ławki i miejsca, w których przebywali uczniowie.

Na egzamin mogą przyjść jedynie osoby zdrowe i bez objawów chorób zakaźnych. Czekając na egzamin, uczniowie muszą zachować bezpieczny dystans min 1,5 metra od innych osób. Wchodząc do budynku, muszą zdezynfekować ręce.

Matura 2020. Co można wnieść na egzamin? Jak się przygotować do matury?

Każdy uczeń powinien mieć ze sobą własne długopisy, może też mieć ołówek. W zależności od egzaminu, może też mieć swoją linijkę, cyrkiel i kalkulator. Możliwe jest także przyniesienie własnego słownika dwujęzycznego, ale to opcja dostępna jedynie dla cudzoziemców. Słownik musi zostać sprawdzony przez członka komisji. Każdy uczeń może mieć też ze sobą wodę. 

Ponieważ nie można mieć ze sobą telefonu, szkoła musi przygotować miejsce na pozostawienie go wraz z innymi rzeczami osobistymi. Obowiązkiem szkoły jest również wietrzenie sali przed egzaminem i co godzinę w trakcie trwania egzaminu oraz po nim. 

Więcej o: