Rekrutacja do liceum 2020/2021 - harmonogram. Sprawdź obowiazujące terminy

Rekrutacja do liceum 2020/2021 została przesunięta ze względu na późniejsze terminy egzaminów ósmoklasisty. Sprawdź nowy harmonogram.

Rekrutacja do szkół średnich 2020/2021 - przesunięcie terminu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych została opóźniona w związku z epidemią koronawirusa. Uczniowie klas ósmych ubiegający się o miejsce w szkole średniej do 31 lipca 2020 powinni otrzymać zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, który jest jednym z podstawowych dokumentów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego. 8 maja MEN przedstawił propozycję nowego harmonogramu.

Przedstawiamy nowe proponowane terminy rekrutacji do szkół średnich 2020/2021:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem: szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie;
  • do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zawierające: świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  • Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. w przypadku kandydata zakwalifikowanego do szkoły, rodzice muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobiono tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii i wynikającym z niego ograniczonym funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Zobacz też: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Nowe terminy składania dokumentów do liceów i szkół zawodowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - gdzie składać?

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w większości powiatów generowany jest za pomocą systemów elektronicznych (np. vEdukacja czy Nabór Optivum). Kandydat musi jedynie zalogować się na swoje konto, uzupełnić wymagane rubryki, następnie wydrukować uzupełniony wniosek podpisać go i przekazać do podpisu rodzicom. Wniosek powinien trafić wraz z pozostałymi dokumentami do szkoły pierwszego wyboru, gdzie zostanie zweryfikowany przez komisję rekrutacyjną. 

Jeśli uczeń zostanie zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole musi dostarczyć do niej oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonym przez konkretną szkołę terminie. Nie dostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymanego w danej szkole miejsca. 

Zobacz wideo Terminy egzaminów w szkołach

Rok szkolny 2020/2021 - kiedy rozpoczęcie?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów szkół ponadpodstawowych będzie o tyle zmienione, że nie przewiduje się przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. Jak komunikuje Ministerstwo Edukacji Narodowej sytuacja ta, jest podyktowana brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Według informacji dostępnych obecnie wszystko wskazuje, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych mimo opóźnień, nie wpłynie na przesunięcie w czasie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Wszelkie nowe komunikaty odnośnie kalendarza rekrutacji i zachodzących w nim zmian znajdziemy na stronie internetowej MEN

Zobacz też: Punkty za oceny do liceum. Do kiedy wystawianie ocen w 2020 roku?