Ranking liceów Gdynia. Które liceum w Gdyni jest najlepsze?

Ranking liceów w Gdyni. Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej stoją przed niełatwym zadaniem, jakim jest wybór szkoły średniej. Decydując się na kontynuację edukacji w liceum warto sprawdzić, które z nich zapewni najwyższy poziom nauki. Planującym naukę w gdyńskich liceach przedstawiamy ranking tamtejszych liceów w 2020 roku opublikowany przez miesięcznik Perspektywy.

Najlepsze licea w Gdyni . Zobacz ranking

Najlepsze licea w Gdyni znalazły się też na ogólnopolskiej liście najlepszych liceów. Miesięcznik "Perspektywy", w tym roku, już po raz 22 opublikował wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Sklasyfikowanych zostało w nim 1000 najlepszych Polskich liceów ( oraz 500 techników). Oto jak w tym zestawieniu wypadły gdyńskie licea.

1. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni - 4 miejsce w rankingu głównym

2. VI LO im. Wacława Sierpińskiego - 55 miejsce w rankingu głównym

3. II LO im. Adama Mickiewicza - 194 miejsce w rankingu głównym

4. Katolickie LO im. Jana Pawła II - 207 miejsce w rankingu głównym

5. X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej - 253 miejsce w rankingu głównym

6. I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza - 295 miejsce w rankingu głównym

7. Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki - 365 miejsce w rankingu głównym

8. XIV LO im. Mikołaja Kopernika - 647 miejsce w rankingu głównym

Gdzie do liceum w Gdyni?

Od wyboru liceum w dużej mierze zależy to, jak zdamy maturę i czy w konsekwencji dostaniemy się na wymarzone studia. Odpowiedni poziom kształcenia oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna z pewnością przyczynią się do przyszłego sukcesu absolwenta dobrego liceum. Ósmoklasiści z województwa pomorskiego przed wyborem szkoły średniej powinni na spokojnie przejrzeć strony internetowe najbardziej interesujących ich szkół ponadpodstawowych,  aby następnie wybrać tę z najbardziej  odpowiadającym im profilem kształcenia. Dobrze też osobiście odwiedzić szkołę na organizowanych Dniach Otwartych aby sprawdzić jak wygląda i funkcjonuje wybrana szkoła.

Ranking liceów Perspektywy 2020

W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 wzięło udział 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników. Wszystkie szkoły musiały spełnić odpowiednie wymogi:

  • W maturze 2019 r wzięło udział co najmniej 12 uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminów maturalnych
  • Średnie wyniki ze zdawanych obowiązkowo: języka polskiego oraz matematyki, nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach

Kapituła oceniała wszystkie licea za pomocą poniższych kryteriów. Na ich miejsce w kwalifikacji maja wpływ:

  • Sukcesy danej szkoły w olimpiadach ( 25% )
  • Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych ( 30% )
  • Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych ( 45% )

Źródło danych potrzebnych do sporządzenia rankingu stanowiły:

  • Protokoły komitetów głównych olimpiad
  • Zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych ( OKE ) z wynikami matur uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych
  • Dane Systemu Informacji Oświatowej

Ranking liceów ogólnokształcących - nie tylko on się liczy

Ranking liceów ogólnokształcących to niewątpliwie istotna kwestia brana pod uwagę przy wyborze szkoły. Warto jednak zastanowić się nad tym czy : będziemy mieli do niej dobry dojazd np. komunikacją miejską lub rowerem do szkoły, czy znajduje się w niej stołówka, jaka atmosfera w niej panuje. Nie mniej istotne jest to, jak wyglądają zajęcia sportowe, wyposażenie poszczególnych sal oraz czy nauczyciele są przyjaźnie nastawieni do uczniów - w końcu dobra atmosfera sprzyja efektywnej nauce.