Urlop wypoczynkowy nauczyciela 2020 - wymiar, zasady

Urlop wypoczynkowy to coś, co przysługuje każdemu pracownikowi. Zasady opisane w Kodeksie pracy doskonale znamy. Ale ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi?

Urlop wypoczynkowy nauczyciela: wymiar

Zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego w szkołach określa Karta Nauczyciela. Art. 64 tej ustawy mówi o tym, że jeśli nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której organizacji przewidziano ferie szkolne (tj. w placówce feryjnej), przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednak w tym czasie dyrektor może zobowiązać nauczyciela do wykonania następujących czynności:

  • przeprowadzania egzaminów,
  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
  • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

W ustawie zaznaczono także, że te czynności nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż siedem dni. Nauczyciel ma prawo do co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy w szkole: placówka nieferyjna

A co w sytuacji, gdy nauczyciel jest zatrudniony w placówce, w której nie są przewidziane ferie szkolne? Według zapisów w Karcie Nauczyciela, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych, w czasie ustalonym w planie urlopów. Jeśli nie może on wykorzystać zaplanowanego urlopu (np. z powodu choroby czy urlopu na podratowanie zdrowia), zostaje on przesunięty na późniejszy termin.

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej, obowiązują zasady przyznawania urlopu szkoły, w której realizuje większą liczbę godzin zajęć. Jeśli liczba jest równa, nauczycielowi przysługuje wymiar obowiązujący w placówce feryjnej.

Urlop wypoczynkowy w szkole

Ustawa określa także wymiar urlopu dyrektora i wicedyrektora szkoły, a także innym nauczycielom, którzy pełnią obowiązki kierownicze. To 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020. Jakie są najważniejsze daty?

Zobacz wideo {{description}}

Urlop wypoczynkowy: wymiar

A ile dni urlopu przysługuje osobom, które nie pracują w szkołach (lub nie są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela)? Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu to 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Związkowcy chcą, aby został on wydłużony do 35 dni i był taki sam dla wszystkich pracowników.

Więcej o: