Czy uczniowie muszą odrabiać zaległości po strajku nauczycieli? MEN: Zdecydują dyrektorzy szkół

Ogólnopolski strajk nauczycieli już się skończył, ale szkoły muszą teraz nadrobić braki programowe. MEN uspokaja i wyjaśnia, że nie przewiduje skrócenia wakacji ani też dodatkowych zajęć w soboty.
Zobacz wideo

W Polsce w kwietniu przez trzy tygodnie trwał ogólnokrajowy strajk nauczycieli, którzy domagali się podwyżek. Według danych samorządów i związków zawodowych strajkowało około 70-80 procent szkół. W związku z tym nie odbywały się w nich lekcje i inne zajęcia. Dzieci, jak również ich rodzice, wciąż zadają sobie jedno fundamentalne pytanie: co będzie z nadrabianiem zaległości programowych? Czy przez strajk nauczycieli dzieci będą zmuszone do chodzenia do szkoły popołudniami bądź w weekendy? A może to wakacje zostaną skrócone?

MEN odpowiada

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło jednak w rozmowie z Interią, że data zakończenia roku szkolnego nie zostanie przesunięta.

Nie ma podstaw prawnych, by w obecnej sytuacji zmieniać datę zakończenia roku szkolnego. Będzie to 21 czerwca 2019 roku

- oświadczyło MEN.

Resort odniósł się również do obaw, związanych z zaległym materiałem.

Teraz, po zawieszeniu strajku, wydaje się zasadne, aby w szkole, w której nie odbywały się zajęcia z uwagi na strajk nauczycieli, dyrektor zorganizował radę pedagogiczną poświęconą analizie stanu realizacji programów nauczania i dostosowania metod pracy do bieżących potrzeb

- zaleca MEN.

Obowiązek zadbania o nadrabianie braków programowych leży po stronie dyrektorów szkół.

W przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie liczby godzin, organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, na np. okresowe zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

- informują przedstawiciele resortu edukacji.

MEN dodaje również, że nie bierze pod uwagę, aby braki programowe, które powstały w wyniku strajku nauczycieli, były nadrabianie w soboty. Prowadzenie zajęć w weekend możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy szkoła odpracowuje inny, ustalony przez siebie dzień wolny.

Więcej o: