Sprawdzian szóstoklasisty 2016 już jutro!

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 odbędzie się już jutro. Sprawdzian szóstoklasisty będzie miał formę pisemną. O czym powinieneś pamiętać przed sprawdzianem szóstoklasisty 2016.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 odbędzie się w godzinach 9.00-12.30.

Sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części:

- część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,

- część druga obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ?francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy tak ważny egzamin w życiu uczniów szkoły podstawowej.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016

Obie części sprawdzianu będą przeprowadzone jednego dnia. Część pierwsza, obejmująca zadania z języka polskiego i matematyki, potrwa 80 minut. Po przerwie uczniowie przystąpią do drugiej części sprawdzającej wiedzę z języka obcego. Na rozwiązanie tej puli zadań poświęcą maksymalnie 45 minut.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - wyniki

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie szkoły podstawowej poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach.

Copyright © Agora SA