Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

Zapoznaj się z odpowiedziami do sprawdzianu szóstoklasisty, z którymi musieli się zmierzyć uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej w roku 2014//2015.

Zad. 1

Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odp: A. - zachowaniach i cechach słoni ujawniających ich inteligencję.

Zad. 2

Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: C. Znajdować sposób pokonywania trudności.

Zad. 3

Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: A - rozpoznać zagrożenie po drganiach ziemi.

Zad. 4

Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:

ODP: C. uzupełnienia informacji dotyczących zachować słoni

Zad. 5

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie - 1 albo 2.

ODP: A. pierwszego zdania tekstu, ponieważ jest mowa o: 2. wyjątkowej inteligencji niektórych zwierząt.

Zad. 6

Dokończ zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 6.1. i 6.2.

ODP: 6.1. C - słoń, 6.2. B - bierniku

Zad. 7

Który tytuł lepiej oddaje treść historyjki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: B. "Pojedynek artystów"

Zad. 8

Dokończ zdanie. Wybierz literę A, B albo C.

ODP: A. drapanie kotary namalowanej na ścianie

Zad. 9

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

ODP: F, P

Zad. 10

Który fragment tekstu jest wypowiedzią narratora? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: B. Zeuksis wykorzystał swe zdolności i namalował piękne winogrona (rysunek 4.)

Zad. 11

Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: C. lekceważenie

Zad. 12

Wyjaśnij, dlaczego Zeuksis uznał Parrazjosa za lepszego malarza od siebie.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: Zeuksis uznał Parrazjosa za lepszego malarza od siebie, ponieważ przekonał się, że namalowany przez niego obraz jest niezwykle realistyczny. Zeuksis myślał, że zasłona namalowana przez Parrazjosa jest prawdziwa, a okazało się, że to doskonały i bardzo realistyczny obraz.

Zad. 13

Napisz opowiadanie zatytułowane "Tajemnicze pudełko". Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

NA CO POWINIENEŚ ZWRÓCIĆ UWAGĘ:

- Twoja praca musi być zgodna z tematem zadania,

- Powinieneś wykazać się kreatywnością i wyobraźnią,

- Twoja praca powinna być napisana poprawnym językiem, zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji,

- Twoja praca powinna zająć odpowiednią ilość miejsca.

Zad. 14

Czterej bracia znaleźli na strychu kompletne wydanie 15-tomowej encyklopedii, której tomy były ponumerowane liczbami zapisanymi znakami rzymskimi. W tabeli przedstawiono informacje o tomach znalezionych przez chłopców.

Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: C. Czarek

Zad. 15

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

ODP: P, P

Zad. 16

Podaj poprawne wartości wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D.

ODP: B - 32, D - 11

Zad. 17

Dokończ zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: C. 14

Zad. 18

Z kartki w kratkę Ola wycięła figurę i zacieniowała jej część tak, jak przedstawiono na rysunku. Jaką część figury zacieniowała Ola Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: B. 1/5

Zad. 19

Do upieczenia porcji ciasta bezowego potrzebne są następujące składniki:

6 białek

30 dag cukru

1 łyżka soku z cytryny

szczypta soli.

Magda z 4 białek chce przygotować mniejszą porcję takiego ciasta. Ile cukru powinna zużyć, aby zachować proporcje podane w przepisie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: C. 20 dag

Zad. 20

Janek uczęszczał na kurs tańca. Kurs obejmował 36 spotkań. Każde spotkanie trwało 3/4 godziny. Uzupełnij zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D.

ODP: A - 27, C - 90

Zad. 21

W 2013 roku na ogrzewanie mieszkania pan Michał wydał 2500 zł, a w 2014 roku wydał kwotę o 20% mniejszą. O ile złotych mniej pan Michał wydał na ogrzewanie mieszkania w 2014 roku niż w roku 2013? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: D - 500 zł

Zad. 22

Kwadrat ABCD o polu 64 cm2 podzielono na dwa kwadraty K1 i K2 oraz na dwa prostokąty P1 i P2 takie, jak na rysunku obok. Pole kwadratu K1 jest równe 36 cm2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

ODP: P, P

Zad. 23

Na którym rysunku odcinek MN jest wysokością trójkąta KLM? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODP: C

Zad. 24

Ania z jednakowych sześciennych kostek o krawędzi długości 1 cm zbudowała dwie bryły: sześcian i prostopadłościan. Do każdej budowli użyła tej samej liczby kostek i otrzymała bryły takie, jak na rysunkach. Korzystając z powyższych informacji, oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

ODP: P, F

Zad. 25

Diagram przedstawia informacje o liczbie SMS-ów wysłanych przez Wojtka z jego telefonu w kolejnych dniach jednego tygodnia. W soboty i w niedziele Wojtek wysyła SMS-y za darmo, a każdy SMS wysłany przez niego w pozostałe dni tygodnia kosztuje 16 groszy. Ile złotych kosztowały SMS-y wysłane przez Wojtka w danym tygodniu?

OBLICZENIA:

16 groszy = 1,6 zł

8 x 0,16 + 5 x 0,16 + 13 x 0,16 + 9 x 0,16 + 10 x 0,16 = 1,28 + 0,8 + 2, 08 + 1,44 + 1,6 = 7,2

ODP: SMS-y wysłane przez Wojtka w danym tygodniu kosztowały 7,2 zł.

Zad. 26

Szkolne Koło Turystyczne organizuje pieszy rajd. Na rysunku przestawiono schemat planowanej trasy rajsu narysowany w skali 1 : 150 000. Oblicz, jaką długość w rzeczywistości ma planowana trasa rajdu. Wynik podaj w kilometrach.

OBLICZENIA:

1 cm = 150 000 cm

1 cm = 1,5 km

2,2 x 1,5 + 4 x 1,5 + 2,8 x 1,5 = 3,3 + 6 + 4,2 = 13,5

ODP: W rzeczywistości planowana trasa rajdu ma długość 13,5 km.

Zad. 27

Skrzynka balkonowa na rośliny ozdobne ma kształt prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku. Pani Wanda kupiła 4 takie skrzynki oraz ziemię, która była sprzedawana tylko w 20-litrowych workach. Ile najmniej worków z ziemią musiała kupić pani Wanda, aby napełnić wszystkie skrzynki?

OBLICZENIA:

Wzór na objętość prostopadłościanu V = abH

11 x 1,5 x 2 = 33, a więc V jednej skrzynki wynosi 33 dm3 (33 litry)

4 x 33 = 132, a więc V wszystkich skrzynek wynosi 132 litry

132 : 20 = 6,6, a więc potrzeba 6,6 worków z ziemią, aby zapełnić skrzynki, czyli pani Wanda musi kupić co najmniej 7 worków z ziemią

ODP: Pani Wanda musiała kupić co najmniej 7 worków z ziemią, aby napełnić wszystkie skrzynki.