Sprawdzian szóstoklasisty 2016, odpowiedzi, arkusze

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 odbędzie się już 5 kwietnia. Język angielski to najczęściej wybierany język przez uczniów klas szóstych. Jakie zadania z angielskiego pojawiły się w ubiegłych latach? Poznaj wymagania z języka angielskiego i zobacz harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty 2016.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Harmonogram egzaminu

W tym roku sprawdzian szóstoklasisty został zaplanowany przez CKE na 5 kwietnia. Sprawdzian został podzielony na dwie części. Najpierw szóstoklasiści będą rozwiązywać arkusze z języka polskiego i matematyki. Potem czeka ich część językowa.

Harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty 2016

9:00: część z języka polskiego i matematyki

11:45: część z języków obcych (angielski lub niemiecki)

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!

Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego: co sprawdza?

W zestawie zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego można znaleźć zadania weryfikujące następujące umiejętności:

- rozumienie ze słuchu,

- znajomość funkcji językowych,

- znajomość środków językowych,

- rozumienie tekstów pisanych.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!

Sprawdzian szóstoklasisty angielski. ZADANIA

Zad.1

Język angielskiJęzyk angielski CKE

Zad.2

zad3zad3 CKE

Zad. 3

zad4zad4 CKE

Co znalazło się w arkuszu próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego?

Zadania na próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z języka angielskiego sprawdzały rozumienie słuchanego tekstu: "Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Zdecyduj, czy podane zdania 1.1-1.3.) są zgodne z treścią nagrania (TAK), czy nie są (NIE).

Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi." Uczniowie musieli również uzupełnić dialogi: "Uzupełnij brakujące wypowiedzi w każdej rozmowie. Wpisz w każdą kratkę literę A, B lub C."

Na podstawie podanego dłuższego tekstu (listu) uczniowie musieli również odpowiedzieć na kilka pytań sprawdzających rozumienie tekstu: "Przeczytaj tekst. Wybierz właściwą odpowiedzi na pytania (11.-11.4). Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C."

Za rozwiązanie wszystkich zadań z próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem z języka angielskiego można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Więcej o: