Sprawdzian szóstoklasisty 2015, test kompetencji (odpowiedzi, arkusze). Gdzie szukać odpowiedzi do sprawdzianu szóstoklasisty?

Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się już 1 kwietnia. Test będzie podzielony na dwie części. Sprawdzian rozpocznie się o godzinie 9.00. Uczniowie będą musieli zmierzyć się najpierw z częścią obejmującą język polski i matematykę. O godzinie 11.45 rozpocznie się sprawdzian z nowożytnego języka obcego. Odpowiedzi opublikujemy w dniu egzaminu po godzinie 15.00.

Jak wygląda próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE?

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE dzieli się na dwie części: - arkusza z języka polskiego i matematyki, na którego rozwiązanie uczniowie mieli do dyspozycji 80 minut, - arkusza z języka obcego nowożytnego (uczniowie mogli wybrać język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, bądź rosyjski), na którego rozwiązanie mieli 45 minut. Pierwsza część arkusza zawierała zadania zamknięte i otwarte, część językowa zawierała tylko zadania zamknięte.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty - język polski i matematyka - ARKUSZ

 

Sprawdzian szóstoklasisty: wynik

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń dostanie zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Na otrzymanym zaświadczeniu podane będą wyniki z wszystkich części sprawdzianu szóstoklasisty, które wyrażone będą w procentach. Wynik procentowy to odsetek punktów, który uczeń zdobył za zadania sprawdzające umiejętności z danego przedmiotu.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty - język polski i matematyka - KLUCZ ODPOWIEDZI

Więcej o: