Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem, zobacz arkusze i odpowiedzi z matematyki i języka polskiego!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem odbył się 8.01.2015. Pierwszym arkuszem, z którym musieli zmierzyć się uczniowie, był arkusz z języka polskiego i matematyki. Na jego rozwiązanie przeznaczono 80 minut. Zobacz cały arkusz i klucz oceniania odpowiedzi do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty - zobacz arkusz i odpowiedzi!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem Zobacz ARKUSZ z języka polskiego i matematyki!

ZPróbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem Zobacz KLUCZ ODPOWIEDZI do języka polskiego i matematyki!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty - co znalazło się w arkuszu?

Zadania od 1. do 5. szóstoklasiści rozwiązywali na podstawie tekstu Witruwiusza "O budowie starożytnych kolumn". Ich zadaniem było nie tylko wybranie właściwych odpowiedzi na zadane pytanie, ale również wskazać kolumnę dorycką.

Drugim tekstem, który znalazł się w arkuszu, był wiersz Tadeusza Kubiaka "Na start":

Olimpijczycy - na start!

Kto dalej? Kto wyżej? Kto szybciej?

O tyczce - jak ptak - w powietrze,

Co struną drży dźwięczną jak skrzypce.

A teraz - oszczepy - w dal mknijcie!

Kto kogo dzisiaj zwycięży?

Oszczepy jak strzały w błękicie.

A oto dysk zawisł - jak księżyc.

Ktoś biegnąc zachłysnął się pędem-

Krew w skroniach, wzmożony rytm serca.

Kto pierwszy? - Ja będę! Maratończyk - zwycięzca.

Uczniowie musieli również samodzielnie napisać dwa nieco dłuższe teksty:

Zadanie 12.

W twojej miejscowości odbędzie się bieg rodzinny na 5 km zorganizowany przez Szkolny Klub Sportowy, do którego należysz. Napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz uczniów swojej szkoły o tym wydarzeniu.

Zadanie 13. Napisz sprawozdanie z wydarzenia sportowego, które obejrzałeś/obejrzałaś.

Za rozwiązanie arkusza z języka polskiego i matematyki uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Więcej o: